مراسم بزرگداشت یعقوب لیث صفاری سه شنبه ده دی ماه 1398

مراسم بزرگ داشت یعقوب لیث صفاری و ارج نهادن به زبان فارسی عصر روز سه شنبه دهم دی ماه 1398

عکس جلالدین سخا [ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۸ ] [ 23:30 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

مراسم یعقوب لیث صفاری در خانه اندیشه علوم انسانی و قدر دانی از آقای دکتر جعفر صابری

توست پروفسور داریوش فروهد و دکتر خالقی عصر سه شنبه ده دی ماه 1398

[ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۸ در بین پیش شاهن گان و گروه رقصنده سیستانی

روز یک شنبه هشت دی ماه برای مراسم دعا در کلیسای حضرت مریم و دیدار با حضرت اسقف اعظم  سیبوه  سرکیسیان  و کشیش گریگوریس نرسیسیان  به مناسبت سال نو مسیحی 2020 [ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۸ ] [ 23:22 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

کلیسای حضرت مریم یک شنبه هشت دی ماه 1398  با دوست خوب پیشاهنگ آقای آپرین ایلبیگی اصلی و دیگر پیشاهنگان

احترام پیشاهنگی به شهدای ارامنه هشت دی ماه 1398 [ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۸ ] ]

انجمن ادبی میثاق  عصر روز دوشنبه 6 آذر ماه 1398 [ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۸ ]