گزارش تصویری

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 23:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

حضور دکتر جعفر صابری در شرکت اکو آرت و هنرمندان بین المللی برای مشاوره و همکاری موسسه آشتی 
موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 23:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر بدهیدجعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:56 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صاب

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:39 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:28 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:27 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:27 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:26 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:25 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر[ یکشنبه ششم تیر ۱۴۰۰ ] [ 22:23 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

[ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر

[ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر

.دکتر جعفر صابری در کنار آقای مهندس اکبر سرمعلی علیپور  ریاست کانون مهندسان استان تهران 

دکتر جعفر صابری معاونت کانون اسلامی مهندسین در کنار جناب دکتر رضا مهر عبدالهی ریاست کانون اسلامی مهندسین  [ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ ] [ 23:39 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر

اهدا احکام به افراد در ستاد انتخابات 1400 

از جمله جناب آقای همایون اذر گل پاینده فر

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ سه شنبه هشتم تیر ۱۴۰۰ ] [ 18:54 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر بدهیدجعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر[ سه شنبه هشتم تیر ۱۴۰۰ ] [ 18:54 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]نظر بدهیدجعفر صابری

موضوعات مرتبط: تصویر

نشستی دوستانه با جعفر صابری

مدير عامل مؤسسه آموزشي ،فرهنگي،هنري،انتشاراتي ومطبوعاتی  آشتي

آقای صابری،مؤسسه شما درنظر دارد بر اساس طرحی که شما ارائه نموده اید یک مسابقه و یا در سطح گسترده تر، درقالب جشنواره فیلم و عکس برگزار نماید. باتوجه به این که طرح اجرایی این جشنواره )فیلم) از جانب شما بوده است چه ضرورتی در ارائه این موضوع

میبینید؟

  با تشكر از شما قبل از هر چيز لازم مي دانم به اطلاعتان برسانم  این طرح از سال1374 توسط جمعي از دوستان وهمكاران مطرح و پس از مدت ها به مرحله كنوني رسيده است كه اگر نبود همكاري اين جمع ما امروز اينجا نبوديم  .

 { جشنواره دوربین دوم} یعنی نگاه به وقایع سینمایی از زاویه ی خاص که همه از آن بهره مند نیستند به عبارت دیگر نگاه از دوربیني ديگر.

ما معتقدیم دست یابی و آگاهي و بررسی پشت صحنه های فیلم های سینمایی ،سریال های تلویزیونی و حتی فیلم های مستند همواره یکی از عوامل پيشرفت  مهم در صنعت ساخت فیلم است که از جذابیت خاصی  نيزبرخوردار می باشد.

این بخش ها نه تنها به دلیل حوادث پشت صحنه ،مورد توجه است بلکه از جهاتی دیگر جذابیت ویژه دارند و بیننده را با دنیای پشت دوربین آشنا می کنند. همانند تلاش دست اندر کاران در پشت صحنه ،همکاری  ، صمیمیت ها، اختلاف نظرها، مشاجره، وحدت و همدلی، معرفی همه آنهایی که در پشت دوربین با هدفی مشترک فعالیت می کنندو…از آن جمله اند. به ویژه اهمیت وسایل و تکنولوژی سینما.

فکر نمی کنیداین موضوع تكراري باشد؟

خیر ، آنچه مد نظر ما است صرفاً گزارشي از پشت صحنه ها نیست،بلکه با اهداف مشخصی در نحوه بیان ، خط سیر و هدف آن که با نگرش و تدوین هنرمندانه اي یک سری اهداف را دنبال می کند  در نظر ما است ،در واقع شکل گزارشي آن بسیار ضعیف و در حاشیه موضوع قرار می گیرد. بنابراین هر تماشاگر علاقه مند به هنر سینماوتلویزیون (چه هنر مند باتجربه و چه بیننده عادي)برای شناخت شیوه های عملکرد دست اندرکاران فیلم که همگی در تشکیل یک اثر هنری مشارکت دارند مشتاق است و در کسب اطلاع از این رخدادها به اتفاقات پشت صحنه توجه می نمايند.

اهداف اصلي اینجشنواره شامل چه چیزهایی می شود؟

اهداف این جشنواره براساس انگیزه هایی، به وجود آمده است از جمله:

*بکر ونو بودن موضوع در قالب جشنواره.

*آگاهی مردم از تلاش فیلم سازان وزحمات ومشکلاتی که در این مسیر متحمل می شود.

*ارزش نهادن و تقدیر از فعالیت های تولیدات سینمایی وتلویزیونی.

*بهره گیری از تجربیّات برای آموزش تولید.

*معرفی بهتر امکانات و وسایل  ساخت وتوليد فيلم در سينما و تلويزيون.

اينها هدف اصلي ما مي باشد ودر واقع به موازات اين اهداف مي خواهيم شرايطي را براي :

1- شناساندن تولیدات صنعت  فیلم سازی و سینما .

2- معرفی صمیمیت و فعالیت گروه های هنری در عرصه سینما و تولیدات تلویزیونی.

3- شناساندن تجربیات گروه های تولیدی در پاسخ به بخشی از نیازهای قشر علاقه مند.

4- علاقه مند کردن دست اندركاران سينما براي ثبت وقایع کلیه ی آثاری که در مجموع یک اثر هنری را در عرصه سینما وتلویزیون به وجود می آورند. به عبارت دیگر ثبت عناصر و تمام عوامل تولید با تمام جزئيات آن مورد نظر ما مي باشد .

برای توضیحاتی که دادهشده دست اندر کاران تولیدات وعلاقمندان به شرکت در این جشنواره بایستی بر چه اساسیآثار را تهیه وتدوین و ارسال نمایند؟

موضوعات اصلی و در واقع محور محتوای آثار که همان بحث اصلی است بايستي براساس یکی از موضوعات زیر باشد :

1- همکاری،تلاش و صمیمیت گروه(این موضوع کلیت داشته و شامل تمام اجزاء فعال در تهیه و تولید  فیلم می شود)

2- حوادث و اتفاقات در پشت صحنه

3- کاربرد دوربین و امکانات فنی  ديگردرصنعت سینما وتلویزیون.

4-  تلاش و فعالیت کارگردان و همکارانش.

بنابر آنچه گفته شد آیاشما صرفا ً از نگاه عامه پسندانه به این موضوع می پردازید؟

خیر،آنچه مد نظر ماست صرفاً دیدگاه عامه پسندانه آن نیست اگر چه همین موضوع در جای خود بخشی ازاين رویداد را در بر می گیرد یعنی ما از دريچه ديد عموم مردم نيز به این موضوع نگاه کرده ایم ولي توجه اساسی ما به بررسی تولید فیلم هایی است که از پشت صحنه ها (خاصه موضوعات جذاب و واحد) که با نگرشی هنرمندانه وهدفمند تهیه وتدوین شده است می باشد.  براي نمونه در جشنواره کن سال 79 فیلم 9ساعته ای که(النور کاپولا) همسر (فرانسیس فورد کاپولا) از پشت صحنه فیلم جنجال برانگیز شوهرش با نام (اینک آخرزمان ) ساخته بود چنان سروصدایی در جشنواره راه انداخت که حتی فیلم اصلی به راه نینداخته بود و همین طور 15 دقیقه تصویر از پشت صحنه فیلم جویندگان که بسیار مورد توجه تماشاگران و منتقدین قرار گرفت.

واقعیت این است که پشت صحنه سینما آرام و بی حادثه نبوده و نیست ، اکثر اوقات دارای رخدادهای قابل تامل  است .شکستن کرین وافتادن فیلمبردار از روی آن ،سوختن بازیگر یامتصدی جلوه های ویژه در اجرای یک آتش مصنوعی ، تیر خوردن یا روی مین رفتن یک کارگردان در هنگام ضبط و ثبت یک اثر سینمایی و… همینطور تلاش وصمیمیت اعضای گروه برای پیشبرد کار را که نقطه عطف در ساخت یک اثر هنری است، نشان می دهد.

شما به عنوان يكايراني چرا اين جشنواره را در كشور ايران وبراي سينماگران ايراني اجراء نكردهايد؟ 
 

ضمن احترام زيادي كه براي همكاران سينماگر ايراني خود قائل هستم بايد بگويم هنر به ويژه سينما، جهاني است ومختص به يك كشور نمي باشد،راستش برای اولین بار در سال1374 (یعنی 1995)طرح اصلی جشنواره با مسئولین کشور ایران مطرح شد چرا که جشنواره فیلم فجر علی رغم تلاش دست اندرکاران آن واقعا یک جشنواره بین المللی نبوده ونیست،اما خیلی زود ما متوجه شدیم به دلایل زیادی از جمله مسائل اخلاقی که در سینمای ایران مطرح است اجراء چنین جشنواره ای آن هم باموضوع مطرح کردن پشت صحنه فیلم ها به طور قطع در ایران اسلامي  غیر ممکن است.لذا برای اجراء این جشنواره از کشورهای جنوبی خلیج فارس مثل امارات متحده عربی ویا حتی کویت دیدارداشتم ولی پس از بازدید و بررسی هاي به عمل آمده بعد از ملاقات وديدار با مسئولين كشور سلطان نشين عمان باعث افتخار ما است كه اين جشنواره به ميزباني ايشان برگزار خواهد شد.لازم به ذکر است مؤسسه آشتی یک مؤسسه فرهنگی،هنری مستقل وآزاد است که به طبق قانون ایران در خصوص فعالیت های هنری می تواند با هر شخص داخلی ویا خارجی هم همکاری نماید. و باید بگوییم حتما این جشنواره جهانی خواهد بود باسطحی فوق العاده مطلوب وعالی .

داوری اینجشنواره چگونه خواهد بود؟

این سوال شما منوط است به مراحل و شیوه ی اجرا که ما در دستور کار خود داریم . بدون شک داوران بایستی افراد شناخته شده سینما وتلویزیون جهان باشند که ما در صدد هستیم پس از قطعی شدن  تاريخ برگزاري جشنواره با عده ای از دست اندر کاران با تجربه سینما وتلویزیون جهان گفتگو داشته باشیم و از آنها دعوت نمائيم كه داوري اين جشنواره بين المللي را برعهده گيرند.

اگر توضیح دیگریدارید بفرمایید؟

من باز از شما تشكر مي كنم و در اينجا از تمام دست اندر كاران سينما وتلويزيون جهان دعوت مي كنم كه در اين جشنواره شركت نمايند ، صنعت وهنر سينما كه در بين ديگر هنرها از عمركمتري برخوردار است هنوز بسيار ناشناخته است وقتي در گوشه اي از همين جهان ودر همين قرن  دوربين يك خبرنگار يا فيلم ساز را موردجستجوقرار مي دهد تا مبادا بمبي در آن باشد ويا حتي آن را مي شكند وفيلمبردار را به بدترين شكل كتك مي زند ويا اسير مي كند ما مي فهميم كه چقدر اين هنر مظلوم واقع شده است در جاي جاي جهان امروز هنوز هستند اشخاصي كه به خود اجازه مي دهند فكر و انديشه يك هنرمند فيلم ساز و حتي فيلم ساخته شده او را كه تلاش جمعي از همكارانش است را سانسور ويا حتي توقيف كنند. ما بدون توجه به مليّت ،رنگ ،نژادو دين افراد اين جشنواره را صرفا براي نشان دادن صميميّت هاي موجود در صنعت سينما برگزار مي نماييم. اميدوار هستم با ما همراه باشيد.

باسپاس از آقای جعفر صابری مدیر عامل مؤسسه آموزشی، فرهنگی،هنری و انتشاراتی آشتی براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر شما مي توانيد به سايت :

Friendly sitting with Mr. Jaffer Saberi, 

Managing Director of training, cultural, and art of Ashti publication. 

Mr. Saberi your institute is considering that based on the plans you have set out for one competition or in an elaborate manner in the form of a film and photographic festival to be held , with attention to the fact that implementation of  such a festival (film) , what is the requirement for presenting on this subject. 

 • *Thanking you in advance, I feel it necessary to inform you that the plan was made in 1374 (1995) by some friends and colleagues and after sometime it has reached the present stage, if it had not been for the co-operation of the group we would not be here today.
 • 2nd camera festival means looking at facts of cinema from a special angle which everybody is not aware of the second look from second camera.
 • We believe that we shall be able to review the behind the scene of cinema, t.v. serials, and also documentary films , which shall have positive results in the production of films having special attractions.
 • These sections due to effective reasons have special features for happenings behind the scene, such as efforts made by those in charge behind the scene, co-operation, friendships , conflict of views, arguments , unity and understanding, introducing all those working behind the camera with a unified aim . .. are considered , specially the importance of equipments and cinema technology.
 • Don’t you think that this is a repeated subject?
 • * No , what we consider is not only inclination towards from behind the scenes, but with actual aim for the mode of description , track and aim of it by considering and understanding professionally its formation which is weak and in positioned in the side of the subject, therefore every viewer of cinema art and television (whether be it an experienced actor or and ordinary viewer) for understanding the working method of film makers who work in order to construct an artistic effect, are eager and for obtaining information from such events which occurred  behind the scene is taken into consideration.
 • What are the main aims of this festival and consist of what things ?
 • The aim this festival is based on created incentives such as :          *Originality and novelty of subject set in the festival.                              *Public information regarding efforts of film makers , and their labor,  difficulties which they have had to face during the process.  *Giving value and credit from production of cinema and television.
 • Having a share of the experience for training of production.
 • * Providing a better introduction of facilities and equipments for making and producing films in cinema and television.
 • These are our actual aims and in reality subject related to reach the goal we want to have favorable conditions for:
 1. To define the art of film production
 1. Introducing intimacy and activities of the artistic groups in the field of cinema era and television production.
 2. To become familiarized with the experience of production groups in reply to  cortex of penchant.
 3. Creating affinity for those who are involved in cinema for registering all facts whose vestiges can be traced in one art in the era of cinema and television which have come into creation, like registering factors and all relevance of production, minute details of instances is our consideration.
 • For the explanations furnished on what basis the producers shall be interested to participate in the vestiges this festival, what are they required to  compile,  compose , and dispatch.
 • * Main subject is actually the axis of effects contents which is the main subject of discussion which should involve one of the matters reflected below :-
 1. Co-operation, efforts and friendship of the group (This is the key subject and involves all factors for compiling and production).
 1. Events and happenings behind the scene.
 2. Application of camera and other technical aspects in the cinema and television industry.
 3. Efforts and operations of producer and his colleagues.
 • * Therefore according to what has been said, do you only see and work on this subject from the view of general public liking.
 • No,  the thing which is taken into our considerationis not the general public liking, while this subject is one of the factors of this happening, meaning we also see this subject from the general public view, but our actual and main attention is on film production which is viewed from behind the scene (generally attractive units and subjects) which observes the prefecture and aims for production and its complications. As for example in the Cannes film festival of 79 a 9 hour film in which (Alnore Capolla) wife  (Francis Ford Capolla) created a havoc in behind the scene , her husband namely (Eink Akharzaman) has produced created such a publicity in this festival that even the main film did not create , and similarly 15 minutes of photography from behind the scene of film SEEKERS which was much sought after by viewers and critiques.

Actually this Behind the Scene was not of a quite and ineffective cinema and is not; most of the time has occurrences is reflect able. Filming of breaking of the crane and falling of the cameraman, burning of actor or special effect director while creating a special false fire, being hit by a bullet or going over a mine of one director while recording or registering a cinema effect and ….similarly trials and friendship of group members to further promoting and showing the work from inflection point for producing an art effect.

 • You as an Iranian, why you have not held a similar festival in Iran for Iranian film goers?
 • While considering extensive respect for my Iranian film colleagues which I personally have, I must say that acting specially global cinema and is not for any special country, truly for the first time in the year 1384 (1995) the floor plan for the festival was reflected to authorities in Iran since the Fajr Film  Festival which although the authorities tried without being and still are unaware of an international festival, but we soon became aware for various reasons such as ethical points which are very important in Iranian cinemas, holding such a festival , that too by mentioning the behind the scene of films without stoppage in Islamic Iran is impossible, and thus in order to set up this festival southern Persian gulf country such as U.A.E. or even Kuwait we held meetings, but after reviewing and  inspecting of major factors, after meetings and visits with authorities of the Sultanate of Oman was a privilege to us that this festival shall be held under their auspices. It would be worth mentioning that Ashti Institute is an independent and free cultural and art institute, which according to existing Iranian rules relating to artistic activities can consider co-operation of any local and foreign person. We must reiterate that certainly this shall be a global international festival and should be extremely desirable and excellent.
 • How this festival will be judged?
 • *This question depends on the stage and type of implementation which we have set in the agenda. With a doubt the judges should be persons known in the global cinema and television industry, which we are trying to do after finalization of the commencement date of the festival, and we intend to negotiate with some re-known  persons of the persons in the film and television industry, and invite them to take the responsibility and be the jury of this international festival.
 • In case you have any point to make, please go ahead?
 • *I personally want to thank you and hereby invite all renown celebrities of the world cinema and television to participate in this festival, the art and cinema industry which is amongst the young and unknown , when being held in a certain corner of this world during this century , the camera of one news reporter or film maker will initiate so that there is no bomb, or even break it, and beat up the camera man in the worst possible way, or arrest. We want how much this art is considered innocent, presently in every place around the globe there are people who permit themselves to censor or block the film(s) made by the effort of a group of artist, even in case of films which have already been made, we do not take into consideration the race, colour, religion of persons in this festival, only to show the result of existing group co-operation in the cinema industry. We hope you will be along with us.
 • Thanking Mr. Jaffer Saberi managing director of Ashti training, art, cultural, and publication institute, in order to obtain further information please visit our web site :-

درس اخلاق مدیران

بررسی کتاب اخلاق مدیران حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات 1400

از طرف دکتر جعفر صابری

جعفر صابری/اخلاق مدیران

در آستانه انتخابات 1400<https://iframe.enama.ir/player/1363286/p>

درس اخلاق مدیران از کتاب اخلاق مدیران امام خمینی (ره)

تصاویری از 15 خرداد 1368 کار آقای دکتر جعفر صابری

14 خرداد 1368 از زبان جعفر صابری

https://iframe.enama.ir/player/1363328

خرداد سال 1368 من در حال تمرین تاتری با نام قندیل برای روز قدس بودم این کار در معاونت فرهنگی پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران در حال تمرین برای اجراء بود .

ما روز ها میرفتیم سینما قیام در خیابان طالقانی تهران و تمرین میکردیم .

 آن زمان ماه رمضان هم بود و کار سخت پیش میرفت .

من شب باید بازیگر نوجوان کار را با خودم میبردم منزلشان خانم فتانه تاجیک منزل آنها خانی اباد نو بود شب که رسیدم منزل آنها شب 14 خرداد مادرش گفت شام بمانید و همین که نشستم اخبار فیلمی را نشان داد که من گفتم  باید برم به نظر من امام خمینی رحلت نمودن و شبانه رفتم جماران حدث من درست بود و داستان شروع شد …

این تصاویر را من با دوربین زینت 126 خودم گرفتم و یاد گار آن روز ها است .

البته تاتر ما آن سال اجرائ نشد .