همزمان با هفتم آبان ماه روز کورش کبیر کتاب کاساندان مجموع مقالات نوشه شده آقای دکتر جعفر صابری نیز آماده چاپ شد این کتاب که با عنوان قورباغت را بساز قرار بود به چاپ برسد بعد از بررسی هاای مقررشد که با نام کاساندان به چاپ برسد

آقای صابری در این خصوص میگوید:

چرا “کاساندان “پس از چاپ کتاب آتوسا برآن شدم تا برای کتابی که در دست داشتم نام جدید ی انتخاب کنم ابتدا نام اولین و مهمترین مقاله که باعث شده بود نوشتن این کتاب را شروع کنم ،یعنی قورباغه ات را بساز برگزینم ،ولی بدیل اینکه کتابی با عنوان “قورباغه ات را قورت بده ” قبلاً به چاپ رسیده بود و همچنین بدلیل اینکه نام کتاب قبلی آتوسا به معنای قدرت و توانمندی از نام دختر کورش بزرگ و همسر داریوش اول گرفته شده بود، این کتاب را که حاوی مقالاتی با محتوای توانمندی و تقویت روح و جسم و جان می باشد را “کاساندان” یعنی مادر آتوسا همسر کورش بزرگ که بر 28 کشور آسیایی در کنار همسرش حکمفرمایی می کرد بنهم ،تا شاید از این راه به ارزش و جایگاه بانوی ایرانی اشاره شده باشد و نامشان این گونه جاودانتر گردد و در نهایت به مقام زن ایرانی در حال حاضر اشاره شود که تا چه اندازه بعنوان همسر و مادر می تواند در تربیت و توان مرد و خانواده کوشا باشد.
گفتنی است مورخ یونانی (گزنفون) از این بانو به نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است.
اگر منصف باشیم چنانچه به ارزش و مقام دوشیزگان و بانوان توجه لازم شود نسلی سالم و سربلند خواهیم داشت و اگر بانویی دارای تحصیلات و کمالات گردد فرزندانی شایسته پرورش خواهد داد.