توضیحان آقای دکتر جعفر صابری مدیر عامل موسسه فر هنگی هنری آشتی در خصوص چگونگی در یافت مشاوره  اقتصادی ،مالی و کاری از مشاوران دانش بنیان آشتی  جهت در یافت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی برای کسب  اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 02144608672 و یا 09121199415 میتوانید تماس بگیرید .