جعفر صابری دیدار با استاد علی اکبر کهربایی عکاس هنرمندان

دفتر آقای دکتر جعفر صابری

دفتر خیریه قلب سفید -بازدید از این مرکز که در خصوص کار کودکان کار تلاش میکند و آموزش ایشان را انجام می دهد .صبح روز چهر شنبه 14 اسفند 1398

اعطاء کتاب کاساندان به مهندس احمد کجوری مدیر عامل شرکت مدیران ملل

دریافت کتاب  دیوان حافظ از طرف شرکت مدیران ملل در 14 اسفند ماه 1398

جعفر صابری /اعطاء گواهی نامه استاندارد خدمات آموزشی و پرورشی استاندارد به مدرسه شهید مهدی زاده منطقه پنج آموزش پرورش شهر تهران

عکس ها از جناب سخا سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۸