جعفر صابری

حال و پذیرایی

 معقول پیش از این یعنی همان قدیم تر ها خانه ها یک بیرونی داشت و یک اندرونی ،یک مهمانخانه داشت و یک مطبخ،خلاصه یک جورایی هر چیزی جای خودش بود با شرایط کنونی جوامع بشری      خانه ها شد آپارتمان و آپارتمان ها از یک اتاق و دو اتاق بیشتر نیست و مهمانخانه جایش را به حال و پذیرایی داده ،جایی که بطور رسمی مهمان ،هم به مطبخ یا همان آشپزخانه نظارت دارد و هم به اتاق خواب و هم به سرویس و توالت و هم به درب ورودی …

جانم برایتان بگوید این نوع زندگی یک بی پروایی به وجود میآورد که دیگر نه تنها اعضاء خانواده نزد مهمان  حریم خصوصی  ندارند بلکه در بین خود نیز چیزی برای مخفی کردن ندارند!

تلوزیون نشان  می دهد ما می بینم خیلی چیز هارا که باید با وسواس بیشتری ببینیم ولی بی تفاوت شدیم و نامش را گذاشتیم فرهنگ امروزی و خلاصه  روش های تربیتی را بطور کلی فراموش کردیم و در شبکه های اجتماعی به دنبال نوشته و یا فیلم هایی هستیم که راه کسب موفقیت و ثروت را بیابیم غافل از اینکه رسم زندگی  واقعی را لحظه به لحظه از دست میدهیم !

چاره ای نیست و باید به این نوع معماری در زندگی تن در دهیم خواسته و یا نا خواسته سالها است که بدان خو گرفته ایم و این فرهنگ زندگی در انتخاب خوراک ما نیز نفوذ کرده و لقمه لقمه ما هم طعم روز مرگی را به خود گرفته .

حتی آب نوشیدنی ما نیز کمتر آب شیر است و بیشتر یا از بطری آب میخوریم و یا با نوشیدنی های دیگر سیرآب میشویم.

چه باید بکنیم؟

باید از حال  یاپذیرایی شروع کنیم چیدمانش را طوری تغییر دهیم که نشیمن مهمان مشرف به آشپزخانه و درب ورودی و یا سرویس ها ی خانه نباشد .

اتاق هایمان را برای خودمان اتاق امن کنیم و حتی فرزندانمان هم طی شرایطی بتوانند وارد اتاقمان شوند !

خوراکمان را نه به ضرورت روزگار بلکه به سلیقه و وسواس خودمان انتخاب کنیم .

کم بخریم اما خوب بخریم و نوش جان کنیم!

هر چیزی را نبینیم و بیشتر با خانواده به گفت و گو بنشینیم!

صبور باشیم و با گذشت واین را به دوستان و نزدیکانمان نیز انتقال بدهیم !

سعی کنیم آرامش خود را حفظ کنیم و کمتر به اصرار و اثبات خود بپردازیم!

به دیگران به خصوص نزدیکانمان  این اجازه را بدهیم تا آزادانه بیندیشند و از ما نهراسند و بتوانند راز هایشان را با ما در میان بگذارند!

باور داشته باشیم :

دنیا عوض نمی شود مگر با تغییر خود ما!

یا حق

 جعفر صابری