تصاویری از 15 خرداد 1368 کار آقای دکتر جعفر صابری

14 خرداد 1368 از زبان جعفر صابری

https://iframe.enama.ir/player/1363328

خرداد سال 1368 من در حال تمرین تاتری با نام قندیل برای روز قدس بودم این کار در معاونت فرهنگی پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران در حال تمرین برای اجراء بود .

ما روز ها میرفتیم سینما قیام در خیابان طالقانی تهران و تمرین میکردیم .

 آن زمان ماه رمضان هم بود و کار سخت پیش میرفت .

من شب باید بازیگر نوجوان کار را با خودم میبردم منزلشان خانم فتانه تاجیک منزل آنها خانی اباد نو بود شب که رسیدم منزل آنها شب 14 خرداد مادرش گفت شام بمانید و همین که نشستم اخبار فیلمی را نشان داد که من گفتم  باید برم به نظر من امام خمینی رحلت نمودن و شبانه رفتم جماران حدث من درست بود و داستان شروع شد …

این تصاویر را من با دوربین زینت 126 خودم گرفتم و یاد گار آن روز ها است .

البته تاتر ما آن سال اجرائ نشد .