به تو چه؟

به تو چه!

قبل از هر چیز باید پوزش بخواهم اما چقدر این جمله زیباست هر طور که بیان شود البته وقتی انسان به خودش بگوید !

بله وقتی موضوع را نمی دانیم یا از مطلبی سر درنمی آوریم و یا هر وقت بدون دلیل بین دو یا چند نفر می خواهیم قضاوت کنیم و خلاصه این از آن مطالبی است که باید یاد بگیریم در کنار من نمی دانم به خودمان بگوئیم به تو چه !

دوست خدا بیامرزی داشتم که وقتی جایی می دید کلاممان به نتیجه نخواهد رسید رو به من می گفت پاشیم بریم گم شیم!

چقدر خوب است یاد بگیرم خیلی چیز ها را ما نمی توانیم تغییر بدهیم  همینطور خیلی آدم ها را ،  خدا وند نیز  در کتاب آسمانی  به پیامبر خود می گوید قرار نیست تو همه آدم هارا درست مانند خودت نمائی اگر قرار بود همه مانند تو شوند ما خود این کار را میکردیم .

شاید یکی  از زیبایی های دنیا همین تفاوت ها باشد .

زندگی را به کام خود سخت می کنیم که مدام می خواهیم دیگران را قضاوت نمائیم و یا خود را به دیگران اثبات کنیم .

یا باور داریم این ما هستیم که همه چیز در قدرت ما  است و ما می توانیم همه کار کنیم روزی آدم ها دست ما است زندگی دست ما است اگر ما نباشیم و اگر ما نخواهیم …بد نیست سری به گورستان ها بزنیم و خوب ببینیم که چه افرادی بودند که  اینگونه    می اندیشدند و سالهاست که در بین ما نیستند ولی ما هستیم !

بد نیست گاهی به ندای درونمان که آرام اما با معنا در گوش دلمان نجوا می کند به تو چه ! گوش دل بسپاریم و با لبخندی از موضوع بگذریم !

خداوند میلیون ها سال است که این جهان پهناور را با کهکشانهایش آفریده و چه موجوداتی را که ما نمی بینیم اما روزیشان هست و زندگی میکنند قبل از ما و بعد از ما !

دوست عزیزم به خودت آرام بگو به من چه در کنار قضاوت نکردن دیگران خود را نیز مالک زندگی آنها ندانم .

اگر بتوانم دستی بگیرم و یاری رسانم چه بهتر واگر نه آزار نرسانم و از بیان هر گونه نظری خود داری نمایم .

و در پایان جمله ای ازایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی

اگر انسان ها همدیگر را درک کنند،

قاضی ها باید شغل دیگری برای خود انتخاب کنند!

 یاحق

 جعفر صابری