روز پزشک و تقدیر از پروفسور داریوش فرهود

دوشنبه اول شهریور 1400 مصادف با روز پزشک دفتر پروفسور داریوش فر هود و قدر دانی از این شخصیت علمی توسط دوستان 

قدردانان جامعه پزشکی

طی نشست روز 23مرداد ماه 1400 مؤسسین دبیر خانه قدردانان جامعه پزشکی  که متشکل بودند از :

جناب آقای پروفسور داریوش فرهود

 سرکار خانم دکترآمنه صفری

 جناب آقای مهندس  محمد باقر خانلر خانی

جناب آقای دکترحمید رضا ر جم

 جناب آقای دکتر جعفر صابری

درجربیات  با کلیه پزشکان ایرانی خارج از کشور

  • کشف استعداد های درخشان و حمایت از تحصیل و موفقیت های ایشان
  • حمایت از تحقیقات و اکتشافات پزشکی
  • حمایت و همیاری از انجمن ها و مراکز علمی بویژه پزشکی
  • برگزاری دوره های ویژه و تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی
  • کمک به خدمات بهداشتی مهاجرین

 خدمات

ثبت خدمات  ، خاطرات و تجربیات ایشان در قالب فیلمهای مستند، چاپ کتاب و مقالات و درج در مطبوعات

قدردانی از ایشان در قالب اهداء لوح تقدیر ، تندیس و

دعوت از کلیه هموطنان زرتشتی ، ارمنی ، آشوری و کلیمی

همچنین مقرر گردید  تمامی خدمات بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی و مذهبی انجام پذیرد.

دعوت  از علاقمندان به خدمت در این گروه

مشخص نمودن  مخاطبین و خدمات گیرنده

در این نشست به مدت دوسال افراد برای سمت های زیر مشخص شدند.

جناب پروفسورداریوش  فرهود ریاست دبیر خانه

 سرکار خانم آمنه  صفری مدیر روابط عمومی و بین الملی

 جناب آقایمحمد باقر خانلر خانی  مدیر اداری و مالی

 جناب آقای دکتر جعفر صابری مدیر علمی و پژوهشی

و جناب دکترحمید رضا  جم نیز مدیر  ارتباطات و امور مشارکت های مردمی.                                                                                                                                                                                                                                       

در پایان مقرر گردید به مناسبت روز پزشک قدردانی از خدمات تنی چند از این سفید جا مگان صورت گیرد.