عصر پنج شنبه بیست و ششم خرداد دکتر جعفر صابری در دیدار از تاتر دختر به کارگردانی حسن حسامی در سالن شهرزاد شرکت نمود

 

 

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 22:29 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:18 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:18 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

تقدیر از جناب آقای عباسی نماینده موسسه آشتی در کشور تاجیکستان

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:17 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

تقدیر از تلاش یک ساله مهندس باقر خانلر خانی مدیر بنیاد مدارس ماندکار موسسه آشتی

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:15 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

دیدار با سید هاشم سجادی و سید ابراهیم رحمانی مدیران مرکز خیابان جیحون

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:6 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

دیدار با آقای حیدری فعال اجتماعی افغان

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:3 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

تقدیر از دکتر سید مهدی حیدری هنرمند و ورزشکار پشکسوت کشور

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۱ ] [ 13:1 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

سالگرد چاپ کتاب ورود خانم ها ممنوع که در کانون میثاق رو نمایی شد