در این مراسم دکتر جعفر صابری از تلاش انسان دوستانه اقای حاج حمید کریمی رئیس اصناف کرج نیز تقدیر نمود و به پیشنهاد تیم مشاوران موسسه آشتی مقرر شد مدرک دکترای افتخاری موسسه نیز به این انسان بشر دوست تقدیم شود مراسم در شب روز بیست هشتم اردیبهشت 1401 در باشگاه ورزشب زورخانه شهدای بسیج شهر کرج با حضور مسئولید و مدیران این شهر همچنین ورزشکاران باستانی کار در روز فرهنگ ورزش زورخانه و باستنی کاران برگزار شد.

 

با حضور استاد ابراهیم درویش عالی هنرمند و مجری توانا کردستان تی وی

دکتر حسین آب خضر (خورمی) قهرمان ورزشی و پیشکسوت ورزش کشور

دکتر احمد قمیان همدرانی پهلوان زورخانه و باستانی کار پیش کسوت

مهندس بابک محمدی منفرد مدیر شرکت اینتر نتی بیست تک