من طلاق میخواهم

صدایش محکم بود طوری که میشد فهمید تصمیمش قطعی است ،از من شماره یک وکیل را می خواست تا درباره چگونگی درخواست طلاق سوال نماید بعد از زندگیش گفت و من میشنیدم به او گفتم ما در مجموعه خود به دو بخش قاچاقچی های مواد مخدر و موضوع طلاق وارد نمی شویم ولی چشم شماره دوستان را که در این خصوص فعالیت دارند تقدیم میکنم و بعد از شنیدن درد دل هایش گفتم همسر شما چطور مردی است گفت تا سال قبل بسیار مرد خوبی بود و همه جا رفتیم گشتیم و … کلی از خوبی های او گفت بعد توضیح داد یک سالی هست که پرخاشگر شده و فریاد میزند و ما تفاوت سنی بیش از بیست سال داریم و …من گوش میکردم و می دانستم که این بانو بسیار خانواده دوست است و نجیب همسرش را دوست دارد که به من زنگ زده تا بتواند راه درست را انتخاب کند حتی اگر می گوید می خواهد که طلاق بگیر برای همین در فرصت مناسب گفتم شما چقدر مطالعه دارید راجب شخصیت و تیپ افراد مواردی درباره روانشناسی شخصیت و تا چه اندازه با عوارض سن بالا مطلع هستید آیا میدانید مرد ها هم دچار نوعی یائسگی میشوند و …حالا او سکوت کرده بود و گوش میداد، که خوب خدا را شکر این هم نشانه خوبی بود .

هرگز برای طلاق دیر نیست ،همیشه میشود خراب کردن ، این ساختن است که زمان میبرد تحمل است که دشوار می باشد ، بعنوان یک مرد همیشه مرد ها را مقصر میدانم و میگویم نشان مرد بودن همین صبر بالا و تحمل او باید باشد و پذیرش مسئولیت خانواده یعنی چشم پوشی از موارد مختلف ، باید بپذیریم که ناخدای کشتی وقتی جان مسافرانش را نجات دهد ناخدای ماهری است !

خانم محترم این شما هستید که می توانید ملکه خانه و خانواده خود باشید بدان شرط که همسرت را نیز سلطان بدانی و چونین با او برخورد داشته باشی ، پیشنهاد میکنم کمی درباره تیپ شناسی و شخصیت شناسی مطالعه کنید و عوارض بیماری های سنین بالا را بدانید تا بهتر با آن روبرو شوید هم برای خودتان مفید است و هم در روابطتان کارساز میباشد.

برای شما آرزوی بهترینارو دارم یا حق

جعفر صابری