ایستوری

بیشتر وقت ها سعی میکنم از این امکان ارتباط با دوستانم کمال بهر برداری را بنمایم و موضوعاتی را برای به اشتراک گذاردن با دوستان انتخاب نمایم که حرف دل آنها باشد.

انتقال حس خوب به دیگران می تواند التحام بخش روح آزرده خیلی ها باشد و این رسانه شبکه اجتماعی در واتساپ وسیله ای است که در روز های سخت زندگی بتوانیم کمی به یکدیگر کمک کنیم هم بقدر سی ثانیه.

نقطه جالب این است که دوستان زیادی بلافاصله پس از دیدن این فیلمها با من تماس میگیرند که برایشان ارسال کنم و این خود نشان از حال درونی مشترک افراد است !که متاسفانه زیاد هم خوش نیست!

فاصله بین آدمها بسیار شده در ظاهر با هم با خوبی صحبت می کنند اما در باطن ذهنشان درگیر نقشهای برای طرف مقابل است حسادت و تنگ نظری خودخواهی و طمع زیاد همه و هم در بین مردم ریشه دوانده و بیشتر ما این روز ها زخم خورده هستیم زخمی هایی که گاه از نزدیکانمان خوردیم همان ها که دوستشان داشتیم .

تصمیم گرفتیم حالا که به لطف خدا بیماری کرونا کمرنگ تر شده دوباره کلوپ خنده را راه بیندازیم با بارنامه های خوبی چون نقد فیلم ، اردوی تفریحی ، نشستهای تخصصی و …اگر حال خوبی ندارید با ما باشید تا حالتان خوب شود!

روشهای گوناگون را در خانه تمرین کنید به خصوص نرمش و محبت درمانی با گذشت و محبت به دیگران به خودمان کمک کنیم ،جای تاسف است که حاضر هستیم به یک حیوان کمک کنیم اما برای یاری یک انسان بیمار و یا سالمند تنها حاضر نیستیم وقت بگذاریم.

حیوان زبان بسته را خود خواهانه از حق طبیعی حیاتش محروم می سازیم تا در خانه بتوانیم نگهش بداریم و فخر بفروشیم که ما سگ و یا گربه داریم اما والدین سالمندمان را احترام نمی گذاریم و یا به معلولین کمک نمی کنیم تا بتوانند راحت تر زندگی کنند .

همین افراد ساعت ها میتوانند در خصوص کرامت انسانی و حقوق انسانها صحبت کنند اما وقت عمل برای هیچ انسانی یک ریال هم هزینه می کنند !

دردناک است اما واقعیت دارد ساعت ها فیلم و مطلب را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنیم اما دقایقی را باید عزیزان واقعی یمان صرف نمی کنیم .

امیدوارم شما از آن دسته نباشید و عاشق زندگی و انسانهای اطرافتان باشید .

یا حق

جعفر صابری