جشن تولد دکتر جعفر صابری در 21 آذر ماه

[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:6 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید مراسم رو نمایی از آرم جدید موسه آشتی 21 آذر ماه 98

[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید تقدیر از دکتر جعفر صابری مدیر عامل مؤسسه آشتی توسط استاد محمد در بهشتی در 21 آذر

[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:4 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید تقدیر از خانواده استاد اسماعیل نظری در روز 21 آذر

تقدیر از خانواده استاد اسماعیل نظری در روز بیست و یک آذر ماه توسط دکتر جعفر صابری مدیر عامل موسسه فر هنگی هنری آشتی  [ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:3 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید 21 آذر روز نجات آذر بایجان / جعفر صابری

[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:1 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید 21 آذر روز نجات اذر بایجان/ جعفر صابری

[ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۸ ] [ 19:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ] نظر بدهید نمایشگاه 16 آذر راه اندازی شد

نمایشگاه 16 آذر راه اندازی شد

نمایشگری 21آذری

جشن هنر مندان آشتی 21 آذر

نمایشگاه آثار هنرمندان آشتی

http://s7.picofile.com/file/8380987784/500.pdf.html