تبریک سال نو مسیحی با لباس پیش آنگی توسط آقای دکتر جعفر صابری روز یک شنبه هشتم دی ماه 1398 در کلیسای حضرت مریم (ع) واقع در خیابان ویلا ی تهران