[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:10 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:9 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم بزرگداشت یعقوب لیث عصر یازدهم بهمن ماه

پیمان بزرگ نیا در مراسم یعقوب لیث

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

سخنان دکتر جعفر صابری در خصوص خود آزاری و غرور زیاد آدم ها و گزشت در زندگی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

میز خدمت روز پنج شنبه این هفته دوازدهم بهمن اه تقیم بسته های کمک به نیاز مندان در مسجد امیرالمومنین مرز داران

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:46 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم جشن سده در عصر روز سه سنبه دهم دی ماه سالت فردوسی

روی تصاویر کلیک نمائید تا فیلم را ببینید

مراسم شاهنامه خوانی

موضوعات مرتبط: تصویر، گزارش

[ چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 0:4 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه دهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 17:10 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

قوانین معنوی بر خویشتن

قوانین معنوی بر خویشتن

به خودت اعلام کن نفرت را از دل بیرون کن و آنها که از تو نفرتی در دل دارند دل هایشان را شاد کن به خودت اعلام کن منشا رنج و
عذاب برای خود و دیگران نباش بنگر تا ببینی رنج و غصه دیگران محصول حرص و از و جاه طلبی تو نباشد

به به خودت اعلام کن تسلط نامیدی و غم است که در آدمی احساس بیهودگی و پوچی می آفریند. به خودت اعلام کن به دیگران از روی
دل مهر بورز آنان که آرام و با دیگران مهربانند به سهولت حقیقت را می یابند.

خودت اعلام کن هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم و یا به دیگران فخر و تکبر بورزیم

به خودت اعلام کن بیاموز اندیشیدن را بدون پریشانی و آشفتگی

به خودت اعلام کن هیچ شادی و لذتی بی آرامش دل ممکن نیست. کافی است که نام خدا را بر زبان آوری به

خودت اعلام کن نیرو و قدرت من هدیه ی من است از جانب خداوند برای خیر و خدمت آدمیان به خودت اعلام کن وقتی گله و شکایت
میکنی تحت نفوذ نفس هستی و در جهت نفس عمل میکنی

به خودت اعلام کن آدمیان همه از خوب و بد میتوانند برای ما مایه ی برکت و خیر شوند. اگر خوند سرمشق ما باشند و راهبر ما تا

بهشت و اگر بدند مایه ی عرت ما شوند و درهای دوزخ را بر ما ببندند.

به خودت اعلام کن خدایا مرا اسیر و شیفته ی خود کن تا از هر بند آزاد شوم

به خودت اعلام کن خوبی هر چند قطره ای باشد بر بدی هر چند دریایی باشد. غلبه خواهد کرد. زیرا خوبی از جنس وجود است

نور و بدی از جنس عدم است و ظلمت

به خودت اعلام کن هنگام رویارویی با مسائل زندگی به جای استفاده از قدرت و خشم از عشق استفاده کن

به خودت اعلام کن باید بخشش و دهندگی را نیاموزی بدون هیچگونه چشم داشتی و بدین گونه به گنجینه ی آسمان ها، حزانه ی

بیکران دست خواهی یافت.

به خودت اعلام کن ما باید بیاموزیم اگر ما را چیزی رسد ایثار کنیم و اگر برسد شکر کنیم و استغفار

به خودت اعلام کن در رنج مشکل ست شکست و سختی ها درس های بند و عبرت فراوان وجود دارد و هدفشان این است که

شخص را هدایت کنند. هوشیار باشو آنها را بیاب و نشانه ها را دریافت کن نشانه هایی که تو را به اصلاح نفس خودسازی

خودشناسی و خداشناسی فرا میخوانند.

به خودت اعلام کن من برای کسانی که خواسته یا ناخواسته آگاهانه یا ناآگاهانه طعنه رنج با ستمی را به من تحمیل میکنند هدایت میطلیم و
این قانونی است بر خویشتن

به خودت اعلام کن در هنگام فراوانی نعمت خداوند را شکر کن و اتفاق کن در هنگام فقر و نداری خداوند را شکر کن و استغفار کن

ه به خودت اعلام کن خدایا به فضل و کرم و رحمتت مرا ببخش و به من بیاموز تا بتوانم از خطاهای دیگران در گذرم و برای من

تفاوتی نکند که با من چگونه رفتار شده است و به من توانایی عطا فرما تا بتوانم توقعات و انتظاراتم را از دیگران کنار بگذارم.

به خودت اعلام کن خدایا مرا ببخش و به من بیاموز تا بتوانم با هوشیاری در لحظه ی حاضر مستقیما در ارتباط با تو آن وجود

متعاقل زندگی کنم و بتوانم دل را تماما به تو آن شعور متعال تسلیم کنم و تمام ارتباطاتم را با خویش حقیر قطع کنم.

موضوعات مرتبط: مطلب

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

انتخابات سال 1402

 

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:48 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار از موزه دکتر علی شریعتی

دکتر جعفر صابری در منزل دکتر علی شریعتی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:47 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

جشن سده

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم جشن سده 1402

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:45 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم تولد حضرت علی (ع)

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:44 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار و تقدیر از دکتر علی درویش خدمت گزار مردم و تلاشگر

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:43 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری در مراسم مولانا

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم جشن مولا و مراسم مولانا شناسی

تولد همکار خوب موسسه سید حیدر موسوی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری و دوستان

 

دیدار با شاعر معاصر کشور استاد محسن نیک

موضوعات مرتبط: تصویر، گزارش

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری و مهاجرین

 

جمعه ششم بهمن ماه سال جاری به مناسبت سالگرد تاراج و تخریب موسسه آشتی در سال 1387 جمعی از دوستان مهاجر افغانستانی برای ملاقات و دیدار با آقای دکتر جعفر صابری در منزل ایشان حاضر شدن و از مشکلات خود مانند اقامت ،تحصیل فرزندان و اشتغال و درمانشان صحبت نمودن همچنی از ورزش مهاجرین نیز صحبت شد .

موضوع دریافت نقدی از مهاجرین برای اقامت مشکل دیگر ایشان بود.

مهندس توانا نمایند ایشان در خصوص همکاری های مشترک فرهنگی طرح های را ارائه نمود .

آقایان میر احمدرضایی

عبدالله احمدی

گل زمان زینی

شرزمان زینی نجم الدین امیری

از جمله این حاضرین بودن

موضوعات مرتبط: گزارش

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

خیریه صالحان صادق

دوستی لطیفه ای را برایم تعریف کرد که شخصی نذر می کند با نمرات عالی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی قبول شود و مادر هفتاد سالش پیاده برود کربلا زیارت !

شاید اولش خند دار باشد ولی وقتی در جامعه نگاه میکنیم میبینیم کم نیستن آدم ها و یا مراکز خیریه ای که نظر میکنند به نیازمندان خدمت نمایند اما از جیب مردم عادی و با تماس گرفتن یا پیام دادن از مردم می خواهند تا در یک کار خیر شرکت نمایند و این گونه در ثواب نذر آنها شرکت نمایند طرف در شبکه های اجتماعی از خانواده یا شخص نیازمندی تصاویری را پخش میکند حتی نسخه های پزشک معالج را هم می گذارد نشان میدهد که صادق است نسخه های که متعلق به یک یا چند سال قبل هستند و اینگونه مردم دلسوز و انسان دوست را سرکار گذاشته حسابی را هم میدهد و با این فرمایش که کمیته امداد اما و یا بهزیستی کارشان درست نیست و خلاف میکنند اما ما درست هستیم و آنها به غزه و عراق کمک میکنند و ما به مردم خودمان انگیزه کمک رسانی را در دل ما چند برابر نموده جیبمان را خالی می نمایند کاری که در نوع خودش شایسته و زیبنده نیست.

بعضی ها هم از حد گذرانده و خانم های را استخدام میکنند تا با تلفن تماس بگیرن دو بعد از معرفی مراکز خیریه شان بگویند کودکی نیاز مند است یا زنی سرپرست خانواده است و خلاصه بیماری هست که نیاز به دارو دارد و صد البته هستند مراکز خیریه ای که کارشان واقعی است ولی هرگز بانوان محترم را استخدام میکنند تا با در دست داشتن قبض کمک کنار عابر بانک ها و یا سر چهارراه ها از مردم تقاضای کمک نقدی نمایند آن ها با رسید و معرفی نامه رسمی از خیریه خودشان!

بطور یقین استعلام اینگونه موارد کار سادهای نیست و شایسته هم نمی باشد اما خبر خوش اینکه هرگز مراکز نیکوکاری و خیریه اینگونه عمل نمی نمایند و برای نام های مبارکشان بسیار ارزش و اعتبار قائل هستند نامهای که با اسما الهی و یا اهل بیت مزین شده این ها اوام فریبی است و دور از اخلاق در حال حاضر یک سیستم یکپارچه تمام نیازمندان واقعی ر شناسایی و در اختیار مراکز رسمی خیریه قرار میدهد و ثبت اسناد نیز به شناسایی افراد کمک میکند شما می توانید برای شناسای فرد و یا افراد نیازمند به مراکز رسمی خیریه و یا نیکوکاری با نشانی و آدرس قانونی مراجعه نمایید و کمک های خود را به دست اهلش بسپارید .

این مرکز با در اختیار داشتن این شبکه اطلاع رسانی بلافاصله از واقعی بودن فرد نیازمند حتی مقدار کمک های دریافتیش شما را مطلع می سازند .

موسسه آشتی بیش از سی سال است که بخشی از خدمات بشردوستانه خود را در قالب و چهارچوب دولتی و قانونی به انجام میرساند با آخر تمام مجوز های لازم و لی تاکنون از این روشها بهره گیری نموده و امیدوار هستیم دوستان خیر و بزرگوار نیز بخصوص این روز های سرد زمستان و در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز به یاری هم نوعان خود بشتابند اما از راه درستش .

یا حق

جعفر صابری

1-این یک نام است و هیچ ربطی به هیچ مرکز و خیریه ای ندارد !

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ شنبه سی ام دی ۱۴۰۲ ] [ 17:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

احمد قوام و کاریست دیپلماسی برای نجات ایران بر اساس اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه ایران و شوروی

 

احمد قوام چگونه استانین را قریب داد؟

برداشتی از نوشته سید علی موجانی

 

بیش از نیم قرن گذشته و در زمانی نسبتاً دور حدود ۷۸ سال روندی مهم و بی نظیر اما کوتاه در تاریخ سیاست خارجی ایران رقم خورد آن زمان شخصیتی مثل قوام السلطنه به دلیل ویژگی های ذاتی و اشرافش بر مباحث سیاست بین الملل و اوضاع جنگ با علاقه شخصی و دسترسی هایی که در محافل درباری داشت روند مذاکرات طرف پیروز جنگ را دنبال می کرد. لمذا وقتی وی به مقام نخست وزیری که کفالت وزارت امور خارجه را نیز توامان بر عهده داشت رسید با آگاهی از این پاره اطلاعات آگاهانه در این موضوع ورود کرد.

موضوعات مرتبط: تصویر، مطلب
ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 22:15 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کارگروه ایران فرهنگی بنیادفرهود برگزار کرد:

گرامی‌داشت رودکی در نشست پاسداشت مشاهیر ماندگار

  • خبرنگار امرداد: بامداد رستگار
  • 1402-10-25
  • 12:32

ادب و هنر, رویداد

سلسله‌ نشست‌های ایران‌ فرهنگی (پاسداشت مشاهیر ماندگار) نشست دی‌ماه خود را به بزرگداشت رودکی (پدر شعر فارسی) ویژه کرد. این نشست با سخنرانی دکتر بهرام پروین گنابادی، دکتر نادر کریمیان سردشتی، استاد عبدالرحمان حسنی، دکتر علیقلی محمودی بختیاری، پروفسور داریوش فرهود و سپهر پورفولاد درباره‌ی زندگی و شعر رودکی، یکشنبه 24 دی‌ماه 1402 در کلینیک دکتر فرهود برگزار شد.

دبیری نشست را کیوان سالمی فیه و اجرای آن را مریم سراجیان بر دوش داشت.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 21:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کارگروه ایران فرهنگی بنیادفرهود برگزار کرد:

گرامی‌داشت رودکی در نشست پاسداشت مشاهیر ماندگار

  • خبرنگار امرداد: بامداد رستگار
  • 1402-10-25
  • 12:32

ادب و هنر, رویداد

سلسله‌ نشست‌های ایران‌ فرهنگی (پاسداشت مشاهیر ماندگار) نشست دی‌ماه خود را به بزرگداشت رودکی (پدر شعر فارسی) ویژه کرد. این نشست با سخنرانی دکتر بهرام پروین گنابادی، دکتر نادر کریمیان سردشتی، استاد عبدالرحمان حسنی، دکتر علیقلی محمودی بختیاری، پروفسور داریوش فرهود و سپهر پورفولاد درباره‌ی زندگی و شعر رودکی، یکشنبه 24 دی‌ماه 1402 در کلینیک دکتر فرهود برگزار شد.

دبیری نشست را کیوان سالمی فیه و اجرای آن را مریم سراجیان بر دوش داشت.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 21:14 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مداد تراش

 

قدیما برای تراشیدن مداد ها از همان قم تراش استفاده میکردن و با حساسیت زیادی آرام آرام از اطراف نک میزنن تا نک کمی پیدا میشد و برای همین عمر مداد ها بیشتر بود حواس ما هم به نک مداد ها مون بود!با آمدن مداد تراشهای مختلف بخصوص رومیزی کار ساده تر شد نوک مداد را میزاشتیم تو مداد تراش و تمام ،گاهی وقتها حتی متوجه نمیشدیم یکی دو بار نک می شکست و دوباره می تراشیدیم !بی خبر از قد مداد که کوتاه و کوتاه تر میشد!

نگو چرا بعضی ها کم میارن ،یه وقتایی ما آدما میشیم مداد تراش و از قد و قیافه و روح و روان طرف مقابل می تراشیم بعد هم میگیم دیدی کم آوردی دی نتونستی تو که مردش نبودی چرا ؟!

عزیزم جانم شلنگ آب را حتی اگر بکشه دویست و بیست لیتری هم باشه یه جای پر میشه ! و بد تر از همه اینه که این آدم دیگه آدم سابق نمیشه بدجوری حالش خراب میشه و سالها یا شاید تا آخر عمر نتواند به کسی اعتماد کنه و تو نابودش کردی حتی اگر بار ها وبار ها بگی ببخشید اون میبخشه اما نمیتونه فراموش کنه این رسم زندگی است!

همه چیز از زبان شروع میشه صد البته فقط زبان نیست گاهی زبان بدن و رفتار های ما چنان جراحتی بر پیکر طرف مقابل وارد میکنه که هرگز با هیچ درمانی بهبود حاصل نمیشه یه حرف نادرست یه ذهن غلط و از همه بدتر مادر همه اینها دروغ هرچی ساختیم را نابود میکنه دیگه نمیشه به این آدم هیچ جوری اعتماد کرد طرف صحبت من آن که نابودش کدی نیست خود تو هستی تو که باید بدانی تا آخر عمرت چه بخواهی چه نخواهی باید در انتظار تاوان این رفتارت باشی فکر نکن زدی و رفتی فکر نکن حقش بود به این فکر کن که دیر یا زود تو همین دنیا چنان تاوان رفتارت را خواهی دید که باورت هم نمی شه !

کاشکی مالی باشه یه جای خواندم کشاورزها یک دانه گندم می کارند و شاخه هفتاد تایی برداشت میکنند من میخوام بگم این جا همان جاست یک میکاری هفتاد تا برمیداری همچین که خودت هم نمیفهمی و ای کاش که میفهمیدی!

همین

یا حق

جعفر صابری

کسی که سنگدله شاید یه روزی مهربون بوده

شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده

هر اندازه که میجنگه بازم حس میکنه بس نیشت

مثل تبعیده تنهاییش که منتظر هیچکس نیست

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

اگه بیرحمه تو حرفاش اگه مه گیر و مرموزه

تو چشماش یه شبه تو شب یه جنگل داره میسوزه

بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه

اونقد بهش دروغ گفتن به عاشقانه بدبینه

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 18:1 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

من میخوامش!

با کمی شرم اما سبر و محکم در انتهای صحبت هایم پاسخم را فقط یک جمله گفت :من میخوامش!

سالهاست که این گونه جملات را از دها نفر شنیده ام من میخوامش ،من خوشبختش میکنم ،ما میتونیم به همه چی برسیم و … اما چند سال بعد حرفها و توهین ها و خلاصه جدایی ها !

تجربه به من نشان داده بیشتر اینگونه دوست داشتن ها بعد از مدتی به رابطه های سردی منجرب میشه و طرفین بیش از زمان دوست داشتن هایشان از هم متنفر میشوند و صحبت از فاصله های زیادشان با یک دیگر میکنند.

یک بار دیگر به دوست جوانم گفتم :

عالم عاشق ز عالم ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

طرفین بخصوص جوانان با تربیتی که در خانواده داشتن و همیشه به آنچه دوست داشتن رسیدن برایشان حذف رسیدن به دلدار است همین!

مثل یک تشنه که نیتش سیراب شدن است،مثل یک گرسنه که فقط می خواهد سیر شود،مثل یک ورزشکار که حدفش قهرمانی است و مثل یک کوهنورد که حدفش فتح قله است هرچه بلندتر بهتر هرچه دست نیافتنی تر عالی تر این همه ی هدف او است و در پایان او است که می ماند با یک شی بدست بدست آورده شده که دیگر هیچ ارش و جزابیتی برایش ندارد!

من میگویم: بیشتر ما به دنبال بدست آوردن هستیم که از دست بدهیم!

شایسته است پس از دست یافتن به خواسته هایشان یاد بگیرند که چگونه آن را حفظ نمایند ،با پذیرش و درک متقابل با صبرو حوصله نشان دادن بیشتر از گذشته !

دوست من آقا جان اگر تو عاشق خنده اش در جمع شوخ طبعی هایش اجتماعی بودنش و یا لباسها و آرایشش بودی حالا باید بدانی این همان خود اوست و تو میتوانی او را تغییر دهی و قرار هم نیست تغییری صورت گیرد تو مالک هیچ چیز او نیستی و همین طور خانم محترم شما نیز فراموش نکن این همان مردی بود که تو اینگونه عاشق دلبری هایش شدی و امروز نمی توانی به این رفتارش عکس العمل مخالف نشان دهی او این گونه است با رفتارش دلربایی میکند و هر زمان امکان دارد دل کس دیگری را ببرد !

خانم جوانی می گفت من فکر میکردم بعد از ازدواج می توانم او را تغییر بدهم !و مرد دیگری میگفت : او عاشق من بود گفتم شاید بخاطر من از کارهای گذشته دست بردارد!

دوستان نمیگویم نمیشود اما متاسفانه باید بگویم بسیار دشوار است …خیلی دشوار تا حد غیر ممکن !

حالا اگر میخواهید یا حق

جعفر صابری

و چه زیبا گاندی به عشقش مینویسد:

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.
تو ، نباید آن کسی باشی که من می خواهم ،
و من نباید آنکسی باشم که تو می خواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی

یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .

من باید بهترین خودم باشم برای تو

و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ….

خوب ِ من ، هنرِ عشق در پیوند تفاوت هاست

و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها …

تـمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند

که ، ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت .

انـدازه مـی گـیـری!
حسـاب و کـتـاب مـی کـنـی!
مقـایـسـه مـی کـنـی!
و خدا نـکـنـد حسـاب و کـتـابـت بـرسـد

بـه آنـجـا کـه زیـادتر دوستش داشته ای،

کـه زیـادتـر گذشـتـه ای،
که زیـادتـر بـخـشـیـده ای،
به قـدر یـک ذره،
یک ثانیه حتی!
درست از همانجاست که توقع آغاز می شود

و توقع آغاز همه ی رنج هاست ………

 

زندگی ست دیگر…
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ،
به این سالها که به سرعت برق گذشتند،
به جوانی که رفت،
میانسالی که می رود،
حواست باشد به کوتاهی زندگی،
به زمستانی که رفت ،
بهاری که دارد تمام می شود کم کم،
ریز ریز،
آرام آرام،
نم نمک…
زندگی به همین آسانی می گذرد.
ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد گاهی هم صاف است،
بدون ابر بدون بارندگی

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کباب

یکی از لذت بخش ترین تصاویری هرگز از دیدنش سیر نمیشم شادی مردم بخصوص در رستورانها است می نشینند و در انتظار غذا هستند تا کارسون برایشان در سینی های بزرگ سرویس بیاورد و آنها با چشمانشان مسیر قرار دادن ظروف را دنبال میکنند بخصوص آقایان که می خواهند متمان شوند همچی خوب تقسیم می شود و از عزیزان به بهترین شکل ممکن پذیرای خواهند شد.

مرد چشمانش برق میزند خوشحال است و احساس غرور می کند،خدایا این حس زیبا را همیشه برای مردهای خانه حفظ کن و ای بانو بدان که این مرد برای لقمه لقمه های امروز تلاش کرده و از شادی تو فرزندانش شاد می شود خوشحال است که تو خوشحال هستی و لذت میبرد از لذت بردن شما او شاد است و خدا هم از این شادی شاد است !

صدای خنده بچه ها وقتی کباب می خورند و بعدش بطری نوشابه را سر میکشم زیباترین تصاویری است که لااقل در این روز ها ی سخت زندگی آدم های اطرافمان می توانیم ببینیم.

خدایا این تصاویر را بیشترو بیشتر نشانمان بده!

روز مرد پیشاپیش مبارک

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری روز زن

 

روزت مبارک بانو

سالهاست که به مناسبت روز مادر جشنی گرفته میشود و به همین بهانه خیلی ها به ساغ مادرشان میروند و لحظات شیرینی رغم میخورد .

گرچه احترام به والدین بخصوص مادر به روزی و ساعتی تعلق ندارد و آنا واقعی همواره باید به بزرگان خود اللخصوص پدر مادرش احترام بگذارد اما این روز هم بهانه خوبی است برای عرض ارادت و خدمت مادری که با هر بار زایمانش نیمی از وجود و جوانیش را در پیاله جانه فرزند میریزد تا جان بگیرد ،مادری که هرزمان احساس نماید فرزندش نیاز به یاری دارد از جانش نیز مایه میگذارد و صد البته این گونه مادران هستند که لایق تقدیر و تشکر میباشد نه متاسفانه مادرانی که این روز ها به سادگی تمام ارزش های مادرانه خود را فراموش کرده و بای ساعدت و خوشی خودشان راحت فرزندانشان را نادیده می گیرند مادری که با کمترین موضوعی ساز طلاق و جدای را مطرح مینماید و بی تفاوت به آینده فرزندش فقط برای خوشی و لذت بیشتر از همه چیز میگذرد .

متاسفانه این روز ها کم نیستند زنانی که با بی تفاوتی نسبت به ارزش واقعی خود و جایگاهشان به دلایلی مانند اشتغال تحصیل و یا مطالبی از ای دست ساز سازگاری را کوک میکنند و زندگی خودشان را ترک می نمایند صد البته تحصیل و کار هر دو می تواند نقطه رشد و فهم و درک اجتماعی هر فردی باشد اما به چه قیمتی و به چه منظوری راز خلقت انسان و جایگاه هر یک از زوجین مشخص است مرد ها با توجه به جایگاهشان اگر در انجام امور محوله کاستی نمایند ارکان خانواده متزلزل میشود و سختی کار بر دش بانوی خانه قرار میگیرد و اگر زن نیز به دنبال اموری که در درجه دوم و یا سوم بعد از همسری و مادری باشد بروند زندگی نابود میشود .

اگر خانم خانه تصمیم گرفته کار کند این تلاش بیشتر و همت بالا ترای را میطلبد و مرد نیز باید به همسرش کمک نماید تا او نیز بتواند رشد نماید اما هرگز پدر ای مادر و یا بالعکس مادر جای پدر را در تربیت و رشد فرزند می تواند به نان کامل کند.

خانواده نیاز به گذشت و همیاری دارد ،همسران باید متوجه شیطنت بعضی از اطرافیان خود باشند که گاه از روی حسادت با طرح موضوعات مختلف باعث دلگیر شدن یکی از طرفین می شوند و زندگی مشترک روز به روز رو به ناخشنودی میرود .

هر انسانی می تواند با کمی اندیشیدن و گذشت حتی خودش مشکلات بوجود آمده را به سادگی حل نماید این روز ها کمتر کسی هست که نداند باید چگونه با شریک زندگیش صحبت کند تنها انسانهای نابخرد و نادان روشهای مانند لجبازی را برمیگزینند توهین و بی احترامی راهی است بی بازگشت و هر یک از طرفین چنان چه این راه را بروند باید بدانند که حتی اگر عذرخواهی هم ناید باز زخم عاطفی کلامشان همیشه در دل طرف مقابل خواهد ماند .

امیدوارم با صبر و گذشت مادرانه گرامی هر تلخی شیرین شود و زندگی هیچ کودکی به خطر نیفتد روزت مبارک بانو!

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:30 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

آریا رزم

 

اولین نشست کشوری مدیران سبک رزمی بین المللی آیا رزم عصر پنج شنبه هفتم دی ماه 1402 در فرهنگ سرای سعادت آباد با مدیریت دکتر احمدی برگزارشد.

در این نشست مهمانان ویژای نیز حضور داشتند.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:11 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

دومین نشست میز خدمت در مسجد امیر المومنین (ع) مرزداران با حضور آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی و جهان پهلوان جانباز دکتر اکبر غلامی و آقای جعفر صابری پنج شنبه هفتم دی ماه برگزارشد

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار از انجمن حمایت از کودکان کار

عصر روز چهار شنبه ششم دی ماه 1402 بازدید از انجمن حمایت از کودکان کار واقع در محله مولوی تهران

موضوعات مرتبط: گزارش

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری در شب یلدا

 

دکتر جعفر صابری بادوستان در شب یلدار کافه رگبار

موضوعات مرتبط: تصویر

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:2 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

انجمن شاعران و هنر آۀموخته گان خود آموخته

دیدار دکتر جعفر صابری از نمایشگاه انجمن هنر مندان خود آموخته دی ماه 1402

حضور جناب آقای پروفسور حسن عشایری در نمایشگاه هنرمندان خود آموخته به همراه بانو دکتر شیوا دولت آبادی

نظر بدهيد

دکتر جعفر صابری و زندگی امروزی

خبرنگاران | جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ | 14:57

 

رودکی در انجمن شاعران خود آموخته

 

مهندس علی عزتی در مراسم رودکی انجمن شاعران خود آموخته

حضور پروفسور حسن عشایری و بانو دکتر شیوا دولت آبادی به همراه دکتر جعفر صابری در مراسم

[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:52 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:51 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:50 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار با دوستان از کاشان

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 15:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار با جناب آقای کورش خرمی نویسنده کتاب

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 15:8 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

جلسه انجمن ادبی میثاق

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 15:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

سومین جمع عمومی عادی به طر فوق العاده جامعه اسلامی ورزشکاران هتل انقلاب عصر پهرشنبه بیست سوم اسفند ماه

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 15:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

بنام خدای بخشنده مهربان

 

جاری شدن سیل بر سر فقر/ در سیستان و بلوچستان همچنان دخترکان شوهر داده می شوند و شغل و بهداشت نیست

دکتر جعفر صابری

چرا با احساسات

یک بار دیگر بیشتر هموطنان عزیز در جریان سیل سیستان و بلوچستان حماس آفریدن و نشان دادن که با تمام نداری هایشان در زمان سختی و گرفتاری در کنار دیگر هموطنان خود حاضر هستند و از هر کمکی دریغ ندارند دها کامیون کمک های مردمی راهی این منطقه شد بسیاری بطری آب و شیر خشک ارسال نمودن و… طوری که فریاد ستاد های کمک رسانی بلا گرفت که دیگر کمک نفرستید و نیازی نیست!

راستی چرا ما ملت این گونه هستیم و هیچ مدیریتی روی این گونه خدمات صورت نمی گیرد به اصطلاح سازمان هلال احمد و یا کمیته امداد و یا بهزیستی و یا ستاد بحران استان وظیفه کمک رسانی و یاری رساندن در اینگونه موارد ا دارند اما چرا ما ملت خود سانه و بدون هیچ هماهنگی هر طور که دلمان میخواهد حمایت هایمان را به انجام برسانیم .

سالهاست ما از دوستان و همکاران خود می خواهیم که در چنین مواقعی قبل از هرکاری موضوع را با مردم در میان بگذارند و از مشکلات و نیاز های واقعی هموطنان آسیب دیده سخن بگویند اگر کسی در سیل و یا زلزله خانه خود را از دست داده و یا وسایل زندگیش از بین رفته باید کاری اصولی صورت بگیرد حسابی برای ساخت و ساز و تجهیز خانه کاشانه افراد بوجود بیاید.

ما ملت احساساتی هستیم که در چنین مواقعی کمتر به برنامه ها ی سازمانهای مربوطه توجه می کنیم ستاد بحران و یا سازمان هلال احمر نیز باید با کمک رسانه های ملی به اطلاع رسانی و شفاف سازی کمک نمایند و در روز های اول هر روز روز چند نوبت و بعد هر روز و هر هفته گزارش کمک های مردمی و نیاز های موجود را مطرح سازند،اینکه جماعتی با بیان اینکه به دولت و سازمانهای دولتی اعتمادی نیست پس خودمان اقدام نماییم جای بسی تاسف دارد در صورتی که همین افراد که بی شک دلسوزانه اقداماتی ا می نمایند می توانند به صورت داوطلب و رسمی در کنار سازمان های دولتی قرار بگیرند و درستش نیز این است که از ایشان دعوت شود و خاصه با یک برنامه ریزی درست ناطقی این همیاری و کمک ها به خصوص مالی جمع آوری شود و هر چه زودتر مسکن و امکانات زندی نیازمندان آماده شود.

صد البته این حمایت ها و یاری مردم بسیار لازم و ارزشمند است اما کنترل و مدیریت این همه محبت مردمی توسط دولت ضروری است.

چه بسا این همه کم و همیاری مردم اگر روی اصول و برنامه ریزی باشد بسیاری از مشکلات بعدی هموطنان آسیب دیده را در همان ماه های اول برطرف نماید،مسئولین محترم میتوانند با کمی درایت از این همه همکاری و همیاری مردمی کمال بهره مندی را بعمل آورند.

به امید همکاری و همیاری مسئولان با مردم و مردم با مردم!

یا حق

جعفر صابری

[ یکشنبه بیستم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 14:50 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

 

دیدار با استاد محمود افتخاری برای دیدن فیلم روی تصویر کلید کنید

[ پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 13:1 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری بنیانگذار موسه آشتی در نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد عصر روز چهاردهم اسفند ماه

انجمن دچرخه سواری و هوای پاک

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 20:33 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری بنیانگذار موسه آشتی در نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد عصر روز چهاردهم اسفند ماه

انجمن دچرخه سواری و هوای پاک

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 20:19 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری بنیانگذار موسه آشتی در نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد عصر روز چهاردهم اسفند ماه

انجمن دچرخه سواری و هوای پاک

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 19:55 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:55 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:54 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

زنم را کتک زدم!

وقتی مردی با شرمندگی می گوید زنم را کتک زدم من فکر میکنم میفهمم چه می گوید !

کمتر مردی دوست دارد همسر و شریک زندگیش را کتک بزند و با کمال احترام باید بگویم به نتیجه ترین کار ممکن همین است!بعنوان یک مرد شاید برای لحظه ای آرام شویم ولی خیلی زود به این نتیجه میرسیم که بی فایده بود زنا بیشتر واقع زبانی گزنده دارند و این موضع گاه تا مرز جنون مردان را پیش میبرد طوری که آنان از دست داده و سعی میکنند با زدن سیلی و یا مشت و لگد خودشان را آرام کنند گویی دشمنی قوی در مقابلشان ایستاده و تنها راه همین کار است !

بیشتر ما در زمان کودکی و نوجوانی تجربه تنبی در مدرسه را داشتیم وهمواره نصیحت والدین مان این بود که :

چوب معلم گله هرکی نخوره خوله!

سوال این است چقدر آن تنبی بدنی معلم و یا والدین مان تاثیر مثبتی روی تربیت و یا موفقیت ما داشته !؟

کم نیستن افرادی که به دلیل همین برخورد های خشونت آمیز دچار مشکلات زیادی شده اند و حتی در نهایت کانون خانواده شان از هم پاشیده شده است!

خانم ها شاید فراموش کنند چرا کتک خوردن ولی هرگز فراموش نمیکنند که کتک خوردن!

و به شما قول میدم کتک زدن زن هیچ تاثیر مثبتی روی رفتار او نخواهد داشت که بد تر هم میشود و در تمام طول زندگی به خصوص سالمندی همواره آن را به بدترین شکل ممکن به شما گوشزد می نماید .

هرگز از زور بازو برای تربیت استفاده نکنید نه تنها همسرتان را بلکه هیچ انسانی را بخصوص فرزندانتان که نتیجه بسیار بدی به همراه خواهد داشت.

شاید جایی در این خصوص اندرزی شده باشد اما قبل و بعدش نیز مطالبی هست که بد نیست آنها را بیشتر مورد امتحان قرار دهید .

خشونت بر علیه زنان در دنیا سالهاست انجام می شود ومتاسفانه در بیشتر کشور های مدعی حقوق بشر این موضوع بیشتر هم به چشم میخورد .

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین دلایل خشونت علیه زنان بدزبانی و توهین و یا خیانت است که ریشه در موارد گوناگونی از جمله کودکی فرد دارد بعضی از بانوان در خانه پدری احساس راحتی و استقلال زیادی داشتن و حتی بنوعی مورد توجه زیاد والدین بوده اند در صورتی که منزل همسر این آزادی بیان و رفتار کمتر میشود و یا بالعکس دلیل سر کوی های فراوان منزل پدری با روحیی پرخاشکرانه با همسرش برخورد می نماید و نتایج نامطلوبی دارد .

در هر صورت برای داشتن زندگی سالم احترام متقابل لازم و الزامی است و در صورت پرخاشگری و برخورد همسر باید بلافاصله از موضع خود خارج شوند تا مورد آزار جنسی قرار نگیرند و در یک پروسه قانونی درست اسباب درمان و یا ترک زندگی را فراهم سازند تا آسیبی نبیند.

اینکه بخواهیم بانوان را از حقوق قانونی خود جلب نماییم کار درستی نیست اما در شناخت کلی باید دانست که بیشتر مواقع درست یا غلط مردان از برخورد فیزیکی استفاده می نمایند و شایسته است در آموزش های بل از ازدواج خانم ها بیاموزند در برخورد با این افراد از چه ادبیات گفتمانی استفاده نمایند.

روز جهانی زن بر همه بانوان مبارک.

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:54 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

میز خدمت و کار برای مردم از طریق قضات قوه قضایی کشور

موضوعات مرتبط: گزارش

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:49 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

گناه خوار

شاید کمتر با این واژه آشنا باشید ، اما بیشتر آدما بخصوص مادرا بدجوری گناه خوار هستند !داستان این است که وقتی عزیز گناه میکند و قصر است گناه خوار سعی دارد تا تقصیر ها را به گردن بگیرد .و یا از حقوق و حقش می گذرد تا بای عزیزش اتفاقی نیفتد.

وقتی فرزندمان اشتباهی مرتکب میشود و قرار است با او برخوردی صورت بگیرد یکی از مهم ترین افرادی که سعی میکند موضوع را حل و فص نماید مادر است که با وساطت قرار دادن خود و یا ناچیز شمردن موضوع و خطا سعی میکند تا از فرزندش رفع اتهام شود و این روش حمایتی نا بخردانه چنان در زندگی فرزندانمان تاثیر منفی میگذارد که تا سالها نتیجه گریبانگیر اول خود فرد بعد والدین و حتی همسر و فرزندانش خواهد شد !چنین شخصیتی که همواره از او حمایت شده در برخورد با مشکلات زندگی بیشتر مواقع بطور مستقل دچار بحران میشود و نمیتواند کار ها را درست پیش ببرند اگر مذکر باشند بیشتر متکی ب مادرش متکی است و همین مسئله باعث میشود تا با همسرش نیز دچار مشکل شود و دخالت های مادر در زندگی آنها زیاد خواهد بود .

گناه خوار به اشکال دیگر نیز مشکل بوجود میاورد برای نمونه در محل کار خود همکاران را دچار مشکل میکند و از او به عنوان یک نیروی ساده لو یاد میشود و دیگران از او سو استفاده مینمایند.

و متاسفانه او از این موضوع نه تنها دلخور ریست که بسیار خرسند هم می باشد!

با کمی توجه به اطرافمان اگر در وجود خودمان ای نوع گناه خواری را نیابیم ک بی شک خواهیم یافت در بین نزدیکان ما هستند این گونه افراد .

راه درمان نیز در این سادگی کمی دشوار است چرا که برمیگردد به کودکی این افراد و یا خودمان پس بهتر است در فرصت مناسبی کمی خویشتن را پالایش نمائیم و بعد به درمان عزیزانمان کمر همت ببندیم چرا که این گونه افراد ناخواسته به خود نیز لطمه می زنند.

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ ] [ 22:37 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:36 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم مولانا با حضور استاد ریاضی

[ شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:35 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:32 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

قابل توجه شرکت ها و موسسات تعمیرات صندلی اداری و …به صورت تخصصی

[ شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:30 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

خوش خبر باش ای نسیم شمال

ما فال میگریم که چی بشه؟

بیشتر ما آدما وقتی با کسی در باره موضوعی مشورط میکنیم به دنبال جواب منتقفی نیستیم !

چطور

؟

چون اگر او به ما گوشزد کند که این مسیر و یا رفتار مان درست نیست و باید حق را به طرف مقابل و یا …بدهیم دها مورد میآوریم که نه شما خوب متوجه نشدید …بله ما به دنبال تائید خودمان واندیشه و رفترمان هستیم و در نهایت هم با کمی دلخوری مسر مان را ادامه میدهیم کری را که باید انجام ندهیم را انجوام میدهیم !

وقتی فال حافظ میگیریم به دنبال یک همزاد پنداری هستیم حافظ اگر از حال من با خبر بود که بود اگر نه په اشکال دارد تفعل دیگری میزنیم و یا حتی باقران هم همین گونه برخورد میکنیم و استخاره هایمان اگر وب بود که بود اگر نبود یک یا چند بار دیگر بالاخره باید یکی آن شود که ما دوست داریم بشود !

در زندگی شخصیمان هم روش مشاورما این گونه است ،اگر دوستی به ما پیشنها کند برای بهبود مسائل با یک مشاور مشورط کنی بد نیست اگر ملاحظه او را نمائیم و چیزی نگوایم اما در دل میگوایم خودت دیوانه هستی من برم دکتر؟

بیشتر ما تفاوت دکتر روانشناس با روانپزشک و یا مشاور و ممدکار را نمیدانیم و و یا اگر هم تفاوتش را میدانیم خود را در بیشتر موارد بالاتر از ایشان دانسته و با لبخند میگوایم بیشتر این دکترا خودشون مشکل دارند!

سرمایه گزاری میخواهیم بکنیم خانه بخریم و یا سفر مهمی برویم فغال مگیریم و استخاره اما مشاوره نه!

با آدمهای اطرافمان درد دل میکنیم و در بیشتر موقع به حرفشان گوش میکنیم و میگیم او با تجربه بود این کار نیز در مواقع زیاد بدان دلیل است که در صورت نیاز تقصر هارا به گردن دیگری بیندازیم !

زندگی ما در گرو همین انتخاب های درستو یا غلط است اگر سرنخ زندگیمان را به دست افرادی بدهیم که در اطافمان هستند برای مشکلاتمان راه حل درست را انتخواب نکردیم البته چه بسا باشند عزیزانمان که دانش و سواد لازم را برای راهنمایی مان داشته باشند که زهی سعادت اما شایسته است از شخصی که منافعی ندارد وبدور از موضع است نیز مشورت نمائید.

آرزوی بهروزی بای شما داریم و خرسند هتیم تا در صورت نیاز شما مشاوه رایگان برای تحکیم خانواده ها را در ساعت اداری داشته باشیم .

شمار تلفن 02144608672در این خصوص تعین شده است.

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 23:2 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

خوش خبر باش ای نسیم شمال

ما فال میگریم که چی بشه؟

بیشتر ما آدما وقتی با کسی در باره موضوعی مشورط میکنیم به دنبال جواب منتقفی نیستیم !

چطور

؟

چون اگر او به ما گوشزد کند که این مسیر و یا رفتار مان درست نیست و باید حق را به طرف مقابل و یا …بدهیم دها مورد میآوریم که نه شما خوب متوجه نشدید …بله ما به دنبال تائید خودمان واندیشه و رفترمان هستیم و در نهایت هم با کمی دلخوری مسر مان را ادامه میدهیم کری را که باید انجام ندهیم را انجوام میدهیم !

وقتی فال حافظ میگیریم به دنبال یک همزاد پنداری هستیم حافظ اگر از حال من با خبر بود که بود اگر نه په اشکال دارد تفعل دیگری میزنیم و یا حتی باقران هم همین گونه برخورد میکنیم و استخاره هایمان اگر وب بود که بود اگر نبود یک یا چند بار دیگر بالاخره باید یکی آن شود که ما دوست داریم بشود !

در زندگی شخصیمان هم روش مشاورما این گونه است ،اگر دوستی به ما پیشنها کند برای بهبود مسائل با یک مشاور مشورط کنی بد نیست اگر ملاحظه او را نمائیم و چیزی نگوایم اما در دل میگوایم خودت دیوانه هستی من برم دکتر؟

بیشتر ما تفاوت دکتر روانشناس با روانپزشک و یا مشاور و ممدکار را نمیدانیم و و یا اگر هم تفاوتش را میدانیم خود را در بیشتر موارد بالاتر از ایشان دانسته و با لبخند میگوایم بیشتر این دکترا خودشون مشکل دارند!

سرمایه گزاری میخواهیم بکنیم خانه بخریم و یا سفر مهمی برویم فغال مگیریم و استخاره اما مشاوره نه!

با آدمهای اطرافمان درد دل میکنیم و در بیشتر موقع به حرفشان گوش میکنیم و میگیم او با تجربه بود این کار نیز در مواقع زیاد بدان دلیل است که در صورت نیاز تقصر هارا به گردن دیگری بیندازیم !

زندگی ما در گرو همین انتخاب های درستو یا غلط است اگر سرنخ زندگیمان را به دست افرادی بدهیم که در اطافمان هستند برای مشکلاتمان راه حل درست را انتخواب نکردیم البته چه بسا باشند عزیزانمان که دانش و سواد لازم را برای راهنمایی مان داشته باشند که زهی سعادت اما شایسته است از شخصی که منافعی ندارد وبدور از موضع است نیز مشورت نمائید.

آرزوی بهروزی بای شما داریم و خرسند هتیم تا در صورت نیاز شما مشاوه رایگان برای تحکیم خانواده ها را در ساعت اداری داشته باشیم .

شمار تلفن 02144608672در این خصوص تعین شده است.

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:24 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:52 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:52 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:51 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:37 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ پنجشنبه بیست و سوم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:21 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 0:16 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه نوزدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه نوزدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:39 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ جمعه هفدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 21:13 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ جمعه هفدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 21:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ جمعه هفدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 21:11 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:9 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:30 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سخنرانی

[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:29 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:29 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:26 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:23 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

توضیحات دکتر جعفر صابری در خصوص

موضوعات مرتبط: سخنرانی

[ سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:21 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

ریزو مکانی است در حاشیه شهرستان آباده استان فارس در کناز چند تپه و کو که بعنوان مزره کشاورزی و دامپروزی محلی ها میشناسندش

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:26 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دفتر خیابان حقوق ی در سال 1377 موسسه آشتی و هفته نامه بین المللی همس

[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:23 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:21 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:19 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 14:17 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

بنام خدای بخشنده مهربان

 

قلکها

حضرت پیر جناب شمس الحق تبریزی قدس الله سره العزیز می فرماید:ایام را از شما مبارک باد،ایام می آیند ،تا بر شما مبارک شوند،ولیکن در حقیقت ،مبارک شما یید!

همراهان دل :در مراتب سیر و سلوک عرفان عملی ,تحول روزگار رو با تعالی اندیشه و زدودن غبار از آیینه ی دل،و شنیدن و سماع ندای روح هادی الهی ،به گوش هوش جان ،و همچنین جدیت سالک صادق،در هجرت از شام تاریک و ظلمانی و فانی وجودش ،به قصد صادق و نورانی و باقی حضور حضرت دوست ،ارزیابی میکنند.برای همین است که در دعای تحویل سال ،کشکول گدایی و نیاز ،به درگاه آن بی نیاز مطلق ،آن محبوب ازلی می بریم و می گوییم

« یا مقلب القلوب و الابصار؛ یا مدبر اللیل و النهار؛ یا محول الحول و الاحوال؛ حول حالنا الی احسن الحال »

همسفران گرامی در این جهان فانی ایامی کبارک است که که پندار و گفتار و کردار نیک ،در ظرف وودی یک انسان عارف و متعالی ،مجال ظهور و بروز ثبوت پیدا کرده و به واسطه ی فانی شدن او در وجود حضرت حق ،دم حی الی و ابدی و نفس رحمانی و اسم محیی یا همان آب حیات عشق ،از نی وجودش در 18000عالم جاری و ساری بشود،

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن آینه ی صبوح را ترجمه ی شبانه کن و در نهایت به سالک ،عارف متحول شده و به کمال رسیده که به سر موتوا قبل ان تموتوا دست یافته ،خلیفته الله فی الارض یا اشرف مخلوقات و یا منظور حضرت الله سبحانه و تعالی از خلقت این جهان بر تجلی اسماء و صفات الهی ،گفته می شود،و شاهد این ادعا در حضرت قرآن در سوره مبارکه ی ذاریات آیه 56ستتر است می فرماید:و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و از منظر اهل الله و متقین لیعبدون میسر نمی شود ،مگر اینکه ابتدا ،لیعرفون یا همان شناخت و معرفت الله حاصل شده باشد

تعطیلات نوروزی سال 1403 نیز به پایان رسید و به دلیل همزمان شدن با ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید سعید فطر کمی هم طولانی تر شد گرچه در بعضی شهر ها مانند قزوین ایام نوروز و دید و بازدید ها تا پنجاه روز بعد از عید نیز ادامه دارد و مردم عید دیدنی می روند اما این روز های خوب به پایان رسید و کم کم کار و زندگی روال همیشگی خود را شروع نمود.

 

قدیم عید که میشد برای گرفتن عیدی به دیدن بزرگتر ها میرفتیم و میدانستیم عیدی خواهیم گرفت این عید ها بیشتر وقتها یک جفت جوراب بود که یا نخی بودند و یا پلاستیکی همچنین گاهی وقتها تخم مرغ هم می دادند که رنگی شده بود و جان میداد برای بازی تخم مرغ بازی و یک وقتها هم اسکناس نوعی بود که میگرفتیم .

سالها پیش بیشتر کودکان و نوجوانان هم سن و سال آن روز های ما تصمیم می گرفتند که عید هایشان را جمع کنند و در قلکی بریزند و در پایان تعطیلات این قلک را میشکستیم تا بینیم چقدر پول جمع کردیم و با شمردن هر یک از سکه و اسکناسهای نو کلی خوشحال میشدیم .

امسال عید با ماه رمضان یکی شده بود و ما دلخوش بودیم که مهمان خود هستیم و برایمان مهم است که بدانیم در پایان این روزها چقدر عیدی گرفتیم !

اصلاً کاری کردیم که عیدی بگیریم و اگر قلک مان را بشکنیم چیزی در آن هست که شادی مان را افزون نمایند؟

نوروز طبیعت آمد و همچنین عید رمضان هر یک می بایستی تغییرات زیادی در روح روان ما بوجود می آورد آیا ما توانستیم این تحولات را در خود بوجود بیاوریم ؟آیا لایق دریافت عیدی بودیم؟

آیا می توانیم امیدی به فصل تابستان و رسیدن میوه ای مان داشته باشیم ؟آیا برگی در پاییز از ما زد می شود و به زمستان میرسیم که بار را دوباره ببینیم ؟

خودخواهی غرور تکبر حسادت و دها درد دیگر آیا به ما مجال زیستن خواهد داد ؟

چگونه یکدیگر را قضاوت میکنیم ؟اگر از کسی کمک خواستیم و او به هر دلیلی نتوانست خواسته ما را پاسخ دهد آن شخص نزد ما تمام شده است ؟

دها سوال از خود و باورهایمان است که اگر عاقل باشیم قبل از شکستن قلک ما میدانیم که بالاخره چیزی در آن خواهیم جست یا نه!

امیدوارم تا دیر نشده کاری برای خودان کنیم و دلهایمان را شاد نمائیم .

یا حق

جعفر صابری

سال پیش روی خوبی داشته باشیم

آمین

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه دهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 18:32 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار کتر جعفر صابری از زاهدان

[ دوشنبه ششم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 16:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری و روزه دار واقعی روی تصویر کلیک نمائید تا فیلم را ببینید.

موضوعات مرتبط: سخنرانی

[ دوشنبه ششم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 16:35 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ دوشنبه ششم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 16:35 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:0 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:54 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

سقف آرزوهای خیلی ها!

چقدر خوبه و زیرکانه است که در زندگی هایمان از تجربه و آموخته ای بزرگتر ها و معلمین وبا تجربه ها بیشتر کمک بگیریم !

اگر هم دسترسی به این گونه افراد با تجربه نداریم لااقل کتاب و مقالاتی که در خصوص مهارت های زندگی تهیه شده را با دقت و حوصله بخوانیم .

وقتی به ساختمانی که ده یا بیست طبقه است وارد می شویم و هدفمان رفتن به طبقات بالا است اولین کاری کهمیکنیم به دنبال آسانسور میگردیم پرا که میدانیم در زمان کمتری به مقصد میرسیم ،این طبیعی است بشر در طول سالها با اختراع صدها وسیله و مواد گونا گونه سعی داشته تا زود تر به مقصد و مطلوب خود دست یابد کاتالیزور ها در شیمی و بسیاری لوازم از پس از پیدایش چرخ و بکارگیری همه و همه در همین راستا هستند ک زودتر به هدفشان برسند اما جای بسی تعجب است چرا وقتی از تحصیل و مطالعه سخن به میان می آد و افراد نسبت به یادگیری معجزه میگیرند و یا می گویند خودمان می دانیم !

در سال 1397 مقاله ای با عنوان مبدل ها را نوشتم و به همین راه های رسیدن به اهداف اشاره نمودم که بواقع هر کدام مبدل و یا کاتالیزور هستند تا ما زودتر به اهدافمان دست یابیم.

بسیاری از آدمها با لجبازی سعی می کند تا چرخ اختراع شده و تولید شده را مجدد اختراه تمایند و اسم این کار را میگذارند آرزوهای من !

این افراد در ملاقات با یک صاحب نظر و تجربه کمتر سعی می نماید تا از این گوهر ارزشمند تجربه و دانش بهرمند شود و بیشتر به اندیشه ها و آرزوهایش اشاره می کند ،فرد خردمند و با تجربه سکوت میکند و با لبخندی بر لب برایت موفقیت آرزو می نماید.

در طول روز هفته و ماه و سالها ست که ما با چنین افرادی برخورد می کنیم و می دانیم از هر چند صد نفرشان تعداد اندکی تلاش میکند تا از مبدلهای اطرافشان بهره مند شوند،و در زبان ساده میگویم سقف آرزوهای شما کف خاطرات ما می باشد!

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه یازدهم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 15:3 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 13:27 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

گروه مشاوره ترک اعتیاد رهپویان راهی پایدار

موضوعات مرتبط: گزارش

[ شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 11:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 11:38 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

تصویر معلمان بازنشسته سردشت

موضوعات مرتبط: تصویر

[ شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 11:37 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حجت السلام

 

 

موضوعات مرتبط: گزارش

[ شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۳ ] [ 11:36 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

چند ساعت از یک روز

خوبه آدم گاهی وقتها لحظاتی از زندگیش را بررسی کند و ببینه چه کرده و چقدر آدم بوده!؟

ما من همراه باشید:

حدود هفت صبح بود باید بیدار میشدم و اخبار ناراحت کنندهای را شنیدم و آرزو کردم انشالله همه ما عاقبت بخیر شویم!

روش و صبحانه و بعد هم کار روزانه را شروع کردم چند تماس و ارسال مدارک کار های روزمره بررسی پیام ها و پاسخ به بعضی از آنها شنیدن چند پیام و تماس با مادرم راس ساعت ده می دانستم که منتظر تماسم هست شکر کمی شوخی و گفت و گو می گفت خواهرت نگران حالم است و میگوید چرا رفتی ظرف های داخل سینک ظرفشویی را شکستی مگه تو این خونه تو قرار کار کنی می گفت مادر کار میکنم سرحال هستم نگران نباش میشینم رو صندلی و ظرف می شورم

بهش گفتم مادر یه وقتهای خواهرم را صدا کن و بی بهانه بغلش بگیر فکر نکن که ما بزرگ شدیم هنوز عاشق بغل مادرمان هستیم و یا بهش بگو بیا میخوام موهاتو شانه کنم و ببافم بزار بیاد کنارت کلی گریه کنه سبک میشه !

گفت باشه

خداحافظی کردم و بعد باز کار…

یکی از اساتید قدیم دانشگاه زنگ زد که چطوری دکتر دلم خیلی هواتو کرده چه کار میکنی ؟

گفتم راستش هیچی شهر که بلاتکلیف است خودمو مشغول نوشتن سرمقاله کرد

گفت ول کن بیا پیش من منتظرت هستم!

نماز را شوع کردم که بعدش برم بین دو نماز دوستی زنگ زد و پرسید کجای ؟

گفتم خانه کاری دارید؟

گفت نزدیکم اجازه هست بیام و گفتم بیا !

یاد استاد افتادم و حاضر شدم تا آمد راهی شدیم منزل استاد و در راه باش از استاد و سابقه دوستی مان گفتم بیش از سی سال است!

رسیدم تماس گرفتم استاد آمد با لباسی معمولی و دمپایی گفت بریم .

گفتم کجا ؟

گفت بریم برات میگم !

خانم استاد تماس گرفت و گفت : حالش خوب نیست ببرش بیرون این خانه میترسم حالش بد بشه !

با زبان خوش و آرام استاد را راضی کردم برگشتیم خانه و دوستم با استاد شروع به صحبت کرد من نگران حالش بودم خانمش هم برایم توضیح داد که این روزها حال خوب ندارد ولی استاد میگفت خوب هستم اینا بیخود نگران هستند !

بعد از نماز خواندن دوستم از استاد خداحافظی کردیم و برگشتیم سمت خانه دوستم درددلش باز شد و گفت : راستش میخواستم یک حقیقتی را بگم و از تو مشورت بگیرم پند سالی است با خانمی ارتباط دارم و او قرار نبود بچه دار شود یعنی کلاً نمی توانست بردمش دکتر گویا شکر خدا مشکل حل شده و ما تا چند ماه دیگر بچه دار خواهیم شد !می دانی من زن و بچه دارم حالا عروس و داماد هایم چه خواهند گفت؟

لبخند زدم و گفتم:کلی کیف میکنند!نگران نباش خواست خدا بوده انشالله همه چی درست میشه !

او هم شماره خانم جدیدش را گرفت و گفت باهاش صحبت کن و بهش همینا رو بگو!

زن پشت گوشی صدایش می لرزید و ترس همراه با شرم در وجودش موج میزد من سالهاست این گونه صداها را می شناسم زنان و دخترانی که خواسته و یا ناخواسته در چنین شرایطی قرار گرفته اند و مستاصل هستند او از نگرانی ثبت ازدواجشان و اینکه حالا بازی این بچه چگونه باید شناسنامه بگیرد صحبت می کرد دلداریش دادم میدانستم که بای او در این زمان مهمترین مسئله سلامتیش است و نباید به خطر بیفتد چرا که به نوزاد صدمه وارد میشود سعی کردم آرومش کنم این کار خیلی سختی بود بعد به رفیقم گفتم: به خدا توکل کن نگران نباش انشالله درست میشه این زن گناه دارد گرچه به نظر من اشتباه بزرگی هر دو مرتکب شدید اگر رسمی و قانونی ازدواج مجدد میکردید خیلی بهتر بود !

خانه و نهار را میخوردم که دوست وکیلی تماس گرفت مدتها بود خبری از او نداشتم و تقاضای دیدار نمود گفتم تشریف بیاورید منزل هستم و کمتر از یک ساعت بعد منزل بود از گرفتاری هایش گفت و اینکه چقدر خوب میشود از ارتباطاتم استفاده نمایم و پرونده ای را به او معرفی کنم با لبخند گفتم :سه سال قبل یک مورد را معرفی کردم مبلغی گرفته بودید و کارش را ناتمام گزارده بودید ال انکار کرد و بعد پزیرفت مقرر شد تماس بگیرد و موضوع را حل نماید اما میدانم این کار را نمیکند من هم کسی را زان پس به او معرفی نکردم و نخواهم کرد گرچه میگفت مشکلات زیادی دارد و حتی پیشنهاد پرداخت قسمت قابل توجهی از دریافتی هایش را نمود اما برایش توضیح دادم این روزها مردم هوشیار هستند و هر کسی را من معرفی کنم قبل از باور شما به من اطمینان کرده و من حاضر نیستم برای مبلغی هرچند قابل توجه آبروی خودم را به خطر بیندازیم.

او رفت و دوست دیگری از آن سوی دنیا در واتساپ پیام داد که یکی از عزیزانش درگیر موضوع تغییر جنسیت شده و برایش توضیح دادم که روشهای درمانی چیست !

با نگاه به ساعت روی میزم دیدم وقت دیدن سریال مورد علاقه ام است و ترجی داد سوت پایان کارم را بکشم گرچه میدانم بعد از دیدن سریال و خوردن شام باز به ساغ گوشیم میروم و تا حدود دو مشغول چت خواهم بود ضمن اینکه امشب دوستم از ترکیه برای کار و اشتغال و اقامت مهاجرین افغانستانی تماس می گیرد و چون همیشه لااقل یک ساعت صحبت خواهیم کرد.

این هم چند ساعت از یک روز من روزی که در طول سالها تکرار می شود 365 روز کاری کمی بیشتر و یا کمتر از امروز .

شاید یک پزشک جراح برایش عمل جراحی تکراری شده باشد حتی عمل قلب یا چشم اما کار من و امثال من هرگز تکراری نمی شود گرچه شاید در ظاهر زندگی و اتفاقات آدمهای اطرافمان شبیه هم باشد اما آنچه من آموخته ام از کتاب آسمانی قرآن حتی سر انگشت انسانی شبیه دیگری نیست و باید با هر انسانی در خور خودش ملاقات و گفتگو کنم ،خدا را شاکرم که این توفیق را دارم که آدمها مرا قابل میدانند و به من اطمینان میکنند از مشکلاتشان سخن میگویند بیشک من نمی توانم به هم کم کنم اما یاد گرفتم که لااقل شنونده خوبی باشم .

ارنست همینگوی میگوید دو سال طول کشید که حرف زدن را یاد بگیرم و پنجاه سال است که حرف زدن را تمرین میکنم!

در شغل ما آدمها آدم هستند پیزی فراتر از پوستو گوشت و استخوان من آنها را اسکناس نمیبینم که منبع درامدم باشند من نم یتوانم برای کسی نقشه بکشیم و یا سیاست به خرج بدهم من و امثال من در لحظه باید تصمیم بگیریم و میتوانیم احساساتی عمل کنیم ما باید بار وزنی کلمات و واژه ها را خوب بشناسیم تا زمان بکار گیریش را بدانیم ا باید حرکات افراد را بطور کامل بفهمیم تا احساساتش را درک کنیم و خاصه ما باید هر لحظه چیز تازه یاد بگیرم و مداد در حال آموزش هستیم تا بتوانیم در این مجموعه به کارمان ادامه دهیم مجموعه ای که به لطف خدا و مبارکی میلاد امام هشتم (ع) وارد بیست و هشتمین سال تولدش شده هفته نامه همسر بیست و هشت ساله شد و در طول این سالها هر روزش من و دوستانم بارها و بارها اتفاقات گوناگونی ا تجربه کرده ایم.

خدا یا شکرت که توفیق با مردم بودن و برای مردم بود را نصیب ما کرده ای تا گوشی برای شنیدن سخنان و زبانی برای بیان کلامشان باشیم.

یا حق

ارادتمند

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 21:55 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار و مصاحبه با استاد اسفندیار معتمدی مدرس و محقق به مناسبت بیست و هتمین سال تولد هفته نامه همسر

برای دیدن فیلم روی تصاویر کلیک نمائید.

موضوعات مرتبط: مصاحبه

[ جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:49 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم چهلم زند یاد بانو دکتر مریم طوسی مدیر سمن کار آفرین زنان در ستاد هم افزایی سازمانهای مردم نهاد شهر تهران عصر روز پنج شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه بههمت سرکار خانم دکتر اله راستگو و انجمن های مردمی عضو این ستاد برگزار شد و دوستان وی از خدماتش سخن گفتند در این مراسم سردار محمد جواد روزبهانی به همراه هیئت همراه حضور داشتند.

 

یاد و نامش گرامی باد

سخنرانی دکتر جعفر صابری در مراسم چهلم بانو دکتر مریم طوسی میر سمن بانوان کار آفرین

موضوعات مرتبط: گزارش

[ جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:48 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

برگزاری دهمین نشست ادبی انجمن شاعران خود آموخته در نمایشگاه کتاب تهران 1403

مهندس علی عزتی و برنامه شعر خوانی در خبر گزاری تاان

نظر بدهيد

نمایشگاه کتاب تهران 1403

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

 

امسال نیز به همت مهندس موسوی و همکاران بازنشسته مجتمع راهیان قدس مراسم بزرگداشت روز معلم در این مجتمع برگزار شد

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:56 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم بزرگداشت فردوسی در بنیاد ایران فرهنگی با حضور پروفسور فرهود وانجمن پیشاهنگان استان تهران

برای دیدن فیلم روز تصاویر کلیک نمائید

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:55 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

حضور دکتر جعفر صابری بنیانگذار موسسه آشتی در نمایشگاه کتاب تهران 1403

شعر خوانی دکتر جعفر صابری در خبرگزاری تاان و انجمن شاعران خود آموخته

 

دیدار از غرفه ناشران خارجی کشور ترکیه

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

جمعه بیست و یکم اردیبهشت ماه سالن فرهنگی رسالت میزبان موسسه خیریه ناب (حامی نان ) بود که با حضور خیرین در روز ولادت حضرت معصومه (ع) تشکیل شد و ضمن اعلام برنامه های این موسسه به رونمای از تندیس چهره شاخص سال نیز اقدام شد.

 

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:52 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

شرمنده به مجرد خانه نمیدیم!

از اینکه مرد هستم و خجالت میکشم!شرم میکنم که اسم خودم را آدم میزارم و شاهد این صحنه ها هستم !

وقتی یک زن در مقابلم می نشیند و از رنج هایش در جامعه می گوید از سختی هایش و از اینکه با او گاه چه برخوردهای میشود از مرد بودنم از انسان بودم شرم میکنم !

شاید بعضی مطالب برای خیلی ها ساده باشد اما برای خیلی ها فاجعه است وقتی زنی برای اجاره خانه میرود و بنگاه دار می گوید ما به مجرد ها خانه اجاره نمی دهیم !یا صاحب خانه گفته به مجرد اجاره ندهید عرق شرم بر پیشانیم می نشیند!

فرض کنید یک جوان دانشجو از شهرستان دختر یا پسر انسان نیست حق زندگی ندارد ؟یک زن که همسرش فوت شده یا از او جدا شده باید چگونه یک سرپناه اجاره نماید و گاهی با قیمت بیشتری به او اجاره میدهند واو ناچار است که بپذیرد و گاه صاحب خانه و یا آژانس املاک به خودش اجازه میدهد که مزاحمت های مکرری برای این زن تنها یا جوان حتی اگر فرزند دارد بوجود بیاورد !

ما چگونه به خود اجازه می دهیم تا این رفتار ها را داشته باشیم چه قدرتی و قانونی باید از این گونه بانوان و حقوقشان دفاع نماید ؟

زمان ثبت نام فرزندشان در مدرسه از او اجازه ولی می خواهند این زن و مادر چه باید نماید ؟

سرکار میرود صاحب کار به خودش اجازه میدهد که به او پیشنهاد یک رابطه مثلاً شرعی را بدهد و در غیر این صورت از کار خبری نیست !

پروژهای را دنبال میکند اطرافیان با آن که میدانند او میتواند موفق شود اما شرط و شروطی را باید میگذارند که اگر بپذیرد از ادام کارش جلوگیری می نمایند!

ودر نهایت فرزند یا فرزندانی را پرورش میدهند که برخی از نابخردان جامعه برخوردی ناشایست با آنها مینمایند و آنها را فرزندان طلاق می شمارند و حتی برای ازدواج و تشکیل خانواده نیز دچار دها مشکل میوند و همواره با نگاهای سرد و ترحم آمیز همراه هستند!

چیزی نمیتوان گفت و نوشت جز اینکه متاسفم متاسفم متاسفم و هزاران بار دیگر متاسفم…

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 11:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

شرمنده به مجرد خانه نمیدیم!

از اینکه مرد هستم و خجالت میکشم!شرم میکنم که اسم خودم را آدم میزارم و شاهد این صحنه ها هستم !

وقتی یک زن در مقابلم می نشیند و از رنج هایش در جامعه می گوید از سختی هایش و از اینکه با او گاه چه برخوردهای میشود از مرد بودنم از انسان بودم شرم میکنم !

شاید بعضی مطالب برای خیلی ها ساده باشد اما برای خیلی ها فاجعه است وقتی زنی برای اجاره خانه میرود و بنگاه دار می گوید ما به مجرد ها خانه اجاره نمی دهیم !یا صاحب خانه گفته به مجرد اجاره ندهید عرق شرم بر پیشانیم می نشیند!

فرض کنید یک جوان دانشجو از شهرستان دختر یا پسر انسان نیست حق زندگی ندارد ؟یک زن که همسرش فوت شده یا از او جدا شده باید چگونه یک سرپناه اجاره نماید و گاهی با قیمت بیشتری به او اجاره میدهند واو ناچار است که بپذیرد و گاه صاحب خانه و یا آژانس املاک به خودش اجازه میدهد که مزاحمت های مکرری برای این زن تنها یا جوان حتی اگر فرزند دارد بوجود بیاورد !

ما چگونه به خود اجازه می دهیم تا این رفتار ها را داشته باشیم چه قدرتی و قانونی باید از این گونه بانوان و حقوقشان دفاع نماید ؟

زمان ثبت نام فرزندشان در مدرسه از او اجازه ولی می خواهند این زن و مادر چه باید نماید ؟

سرکار میرود صاحب کار به خودش اجازه میدهد که به او پیشنهاد یک رابطه مثلاً شرعی را بدهد و در غیر این صورت از کار خبری نیست !

پروژهای را دنبال میکند اطرافیان با آن که میدانند او میتواند موفق شود اما شرط و شروطی را باید میگذارند که اگر بپذیرد از ادام کارش جلوگیری می نمایند!

چیزی نمیتوان گفت و نوشت جز اینکه متاسفم متاسفم متاسفم و هزاران بار دیگر متاسفم…

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 22:21 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

ضرورت دوستت دارم گفتن

اینکه آدم به همسرش و یا عزیزش بگه که دوستت دارم عالی است و بطور کلی کمتر کسی در جهان است که تاثیراین جمله زیبا را نداند اما چرا نمیگیم مهم است!

تا حالا شده به این موضوع فکر کنید وقتی برای طلاق و یا جدای ،مشاوره افراد مراجع میکنند چی میگن !؟

قالبلاً میگن همه چیزش خوبه اما یک عیب دارد!

این عیب است که تمام خوبی ها را می پوشاند شما فکر میکنید این عیب بیشتر چیست!؟

عیبی که این فرد دچارش شده نشناختن درست کلمات و واژها است او دچار یک بیماری شده که در بعضی مواقع واژه های غلط را بکار میبرد و همین موضوع ساده باعث شده تا از نظر دیگران انسان مطلوبی نباشد!

بیشتر ما تفاوت کلمات و وزن آنها را خوب می دانیم ولی برای بکارگیری درست آنها دچار مشکل هستیم به نوعی در بیشتر مواقع خساست می کنیم و یا از جمله نامناسب بهر میگیریم و یا جمله را کوتاه میکنیم و خلاصه نمیگویم که فرد مخاطب از کلام ما خوشش بیاید می گویم که خودمان خوشمان بیاید!

و عجبا که باز می دانیم اگر از واژگان درست بهر جوایم بیشک صحم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و با محبت بیشتری از طرف وی روبرو میشویم.

اگر حسادت ،غرور و موارد این چنینی را کنار بگذاریم کینه میتواند یکی از مهمترین این نوع برخوردها باشد !

بیشتر آدمها در بیان احساساتشان بسیار محتاط هستند و به نوعی میترسند

ترس از اینکه شاید نتوان آنگونه که باید و شاید احساساتش را بیان کند و بخصوص در زندگی های زوج ها ای که چند سالی از زندگیشان گذشته است.

علت بیشتر دلسردس ها و گفتار های غیر عاطفی رفتار های قبل و ما قبل خود ما است که میکشنش را در بیان این گونه می شنویم و یا می بینیم .

دوستی میگفت وقتی من با خانم دعوا میکنم موقع خروجم از منزل کلی نفرینم می کند و بدون شک تمام روز به این فکر میکند که در بازگشت من به منزل ادامه را از کجا شروع کند ولی من باید هم به کار های بیرون برخوردهای اجتماعیم برسم و درست برخورد کنم و هم برای شب خودم را آماده نمایم !

ای جنگ ها و برخوردها کینها و درگیری های لفظی نه تنها سودی ندارد بلکه به مرور زمان آنچه ارزش و احترام بین زوجین است را نابود میسازد !

بعضی ها که فکر میکنند خیلی مترقی هستند در چنین مواقعی راه حل را جدایی و طلاق می دانند و با جملاتی مثل این که ما نمیتوانیم و بهتر است از هم جدا شویم و تفاهمی نداریم و …راه جدایی را انتخاب میکنند البته کم نیستند افرادی که تلاشی هم برای با هم بودن نشان میدهند اما در نهایت به جدایی می اندیشند .

دوستی میگفت روزه گرفتن ما سخت نیست چون می دانیم سر یک ساعت می توانیم حسابی بخوریم و بیاشامیم !

این همان موضوع است وقتی ما به طلاق در انتهای کار ایمان داریم تلاشمان کمرنگ تر می شود که زندگیمان را بسازیم .

در گذشته طلاق را یک کار بسیار ناشایست میدانستند و از هر صد اختلاف اگر داشت یکی به طلاق برسد بر خلاف این روز ها که از هر صد اختلاف بیش از هشتاد درصدش بیشک به طلاق ختم می شود و ده درصد دیگر نیز در صف طلاق قرار می گیرد و هر روز سردتر میشوند!

و هزاران مشکل حل می شد اگر فقط انسان یاد می گرفت در هر شرایطی از واژهای درست و زیبا برای بیان احساسش بهر می گرفت،اینکه او لیاقت ندارد و باید با هرکس مثل خودش برخورد نمود را برای لحظه ای در یک طرف ترازو بگذارید و شخصیت ،دانش ،معرفت ،بزرگی ،خانواده، تحصیلات و …جایگاه خود را به عنوان یک انسان یا ابر موجود در کفه دیگر ترازو قرار دهید آیا باز از همین ادبیات بهره مند می شوید ؟

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 22:20 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دردهایم

کمی مکث کردم دودل بودم که بگویم یا نه اما اسرارش باعث شد که بگویم و حالا او سکوت کرده بود و بعد گفت : کاملاً حق با شماست چند پزشک دیگر نیز همین موضوع را مطرح نمودن حتی یکی شان به پسرم گفت اگر امکان دارد با مادر تنها صحبت کنم و پسرم گفت می دانم چه میخواهید بگوید راحت باشید راستش من خودم هم بارها به مادر گفته ام !

بله آقا باشید و یا خانم داستان نیازهای جسمی و عاطفی در واقع همان چیزی است که از قبل خداوند در وجود انسان قرار داده و مبارزه با این طبیعت بشری در بعضی مواقع آسیبهای شدید روحی روانی و حتی جسمانی بوجود می آورد!

سالهاست در جلسات مختلف خصوصی و عمومی سعی داشته و داریم به موضع درد های عاطفی و بیماری های روحی روانی و جسمانی افراد مجرد و یا اشخاصی که دچار طلاقهای عاطفی شده اند اشاراتی داشته ایم اما همواره بیشتر مخاتبین با ترس و حیا یی فراوانی به موضوع نگریسته اند و حتی وقتی از رابطه های شرعی سخن گفتیم با خجالت از موضوعات یاد می نمایند .

جای تعجب است آنچه خدا و رسولش و حتی در قرآن کتاب آسمانی آمد نزد بسیاری قبیح و زشت حتی دور از اخلاق می نماید ،گوای ایشان از خدا و پیامبرش هم مومن تر هستند!

اگر به دنبال یک جامعه سالم هستیم باید به خانواده و از همه مهمتر روابط بین زوجین توجه ویژه نماییم و اگر به هر دلیلی این رابطه دچار مشکل شده تا حد امکان برطرف شود و اگر هم بطور کلی روابطی وجود ندارد و همسری در گذشته و یا طلاق صورت گرفته راه ارتباط جدیدی مرتفع شود

امیدوارم شرایطی حاصل شود تا بتوانیم به موضوع خانواده و ارتباطات عاطفی بین زوجین بیشتر و بهتر بپردازیم.

یکی از این موضوعات روابط جسمی است که این روزها به دلایل مختلف از جمله اقتصادی ضعیف شده همچنین مسائل بهداشتی نیز باید به مهارت های زندگی افزوده شود که بسیار مهم است .

مشاوران ما در ارائه این گونه خدمات حتی بصورت رایگان و جهت تحکیم خانواده در خدمت شما هستند .

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 21:41 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ جمعه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:49 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

داری چیکار میکنی!؟

خیلی از ما چنان درگیر با خودشان شدن که نمیدانند چه میکنند و چگونه به خود لطمه می زنند !در بیشتر مواقع لجبازی از موارد دیگر مثل حسادت و کینه یا رقابت پیشی میگیرد و انسان با لجبازی اول به خودش و بعد به دیگران بشدت لطمه وارد می نماید ،او می اندیشد که باید کاری کند تا طرف مقابل را ادب نماید و به او بفهماند که حق با او نیست و … این لجبازی و اصرار برای اثبات خویش به دیگران شیرین ترین لحظات زندگی و عمر ما را نابود میسازد !

با خودمان چه میکنیم ما چه میدانیم ساعتی دیگر زنده هستیم یا نه این مسیر کوتاه عمر برای ما چه پیشبینی های نموده و از همه بدتر این که با چنین رفتاری با شدت تمام به بیشتر اعضاء حیا طی جسممان نیز لطمات شدیدی را وارد میسازیم و باخشمی که داریم به دنبال قربانی میگردیم که در بسیاری مواقع عزیزانمان خواند بود!

گرچه راه درمان این گونه بیماری ها طولانی است اما اگر شخص بخواهد میتواند با قرار دادن خیش در مسیر درمان به مرور رو به بهبود برود .

دردناک این است که در بیشتر مواقع فرد خود نیز باور ندارد که بیمار است و سعی میکند دیگران را مقصر بداند تا از رفتار ناشایست خود دفاع نماید.

بیماری لجبازی خیلی شبیه کینه ورزی است با این تفاوت که در کینه ورزی فرد تحمل بیشتری برای جبران نشان میدهد اما در لجبازی بیمار بشدت تمایل دارد خیلی زود تلافی نماید و انتقامش را دو یا چند برابر از طرف مقابل بگیرد.

رفتار های پرخطر و همراه با توهین و تحقیر از نشانهای لجبازی است و نکته جالب ایناست که گاهی افراد لجباز در مقابل هم قرار میگیرند و هم به خود و هم به اطرافیانشان لطمه میزنند.

تمرین صبر و شکیبایی به همراه تحقیق و گفتگو برای روشن شدن اصل ماجرا میتواند بهترین راهکار برای جلوگیری از آغاز لجبازی باشد .

لجبازی ریشه در کودکی ما دارد روش های نادرست تربیتی و برخورد های والدین یا نزدیکانمان پس باید پذیرفت که قربانی شده ایم ولی میتوانیم خود را درمان کنیم .

عشق ورزیدن به دیگران رفتن به طبیعت ایجاد علاقه به هنر ،حضور در نمایشگاها و یا موزه ها ،شنیدن موسیقی ملایم و دیدن فیلم های عاطفی از جمله راه های درمان است که به مرور میتواند به ما کمک کند مراقبه و حضور در کلاسهای مدیتیشن رقص و شادی همه و همه این بیماری را در ما کم رنگ خواهد نمود .

اما اگر به درمانش همت نکنیم بخصوص برای آقایان بسیار خطر ناک است که در بعضی مواقع کاهی به قتل نیز ختم می شود !

لجبازی در زندگی زناشویی سرانجام مطلوبی ندارد و لذا درمانش را بشدت برای دوستان پیشنهاد مینمایم .

فراموش نکنیم لجبازی آغاز خشم است و خشم همواره قربانی میگیرد !

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 14:22 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

 

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 17:55 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم انجمن خود آموخته و بازدید از نمایشگاه بازیافت

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 17:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ] [ 17:50 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ چهارشنبه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ چهارشنبه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 23:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۳ ] [ 22:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]