جعفر صابری /ویزا

Alan Kurdi lifeless body.jpg

این تصویر یکی از درد ناک ترین تصاویری است که هر انسانی با دیدنش غمگین می شود !

تصویر هایی این چنین کم نیستند که بشر را در حال فرار و یا پناه بردن به یک سرزمین دیگر به نمایش می گذارد .

از بدو به وجود آمدن ،بشر همواره در حال سفر و کوچ بوده و خواهد بود، حتی در کتاب آسمانی مسلمانان به صراحت اشاره شده مگر زمین ما آنقدر گسترده نبود که هجرت نکردید!

بیشتر هجرت های بشر برای شرایط بهتر زندگی است اما گاهی نیز فقط برای نجات جان است .

کشور هایی که خود باعث اصلی بوجود آمدن شرایط نامساعد زندگی  هستند با بدترین شرایط امکان اقامت و زندگی را برای پناه جویان بوجود می آورند و قشر زیادی از مردم جهان که تن به مهاجرت و پناهندگی میدهند تمام تلاششان را می کنند تا فقط بتوانند وارد این کشور ها شوند و از آرامش نسبی برخوردار شوند.

بار ها در خصوص پناهندگی و شرایط زندگی سخت پناهندگان نوشته ایم ولی این بار از صدور ویزا صحبت میکنیم و اینکه گاه یک پناهنده برای دیدار خانواده و عزیزانش چه درد و رنجی را متحمل میشود که آنها را ببیند .

بعضی از کشور ها حق و حقوقی برای خود قائل میشوند و افراد باید مبالغی را بپردازند تا بتونند  با پرداخت هزینه ای وارد این کشور ها شوند .

ایران یکی از بزرگترین کشور های پذیرای پناهنده میباشد و همیشه ویزا و مشکلات اقامتی این افراد از دغدغه های دولت و مردم بوده و میباشد.

قشر عظیمی از پناهندگان و جویندگان کار از کشور دوست و برادر افغانستان وارد ایران شده اند که در طول بیش از چهل سال گذشته به نوعی با فرهنگ ایران همبستگی داشته و دارند و در بعضی موارد نقش بسزایی در بخش ساخت و ساز و امور خدماتی داشته اند.

اما هنوز مشکلات ایشان آن طور که باید و شاید حل نشده و ترس و بیم و نا امیدی در وجود این دوستان می باشد.

مدتی است که مؤسسه آشتی در این امر پیش قدم شده و امید وار هستیم تا با برطرف کردن قسمتی از این قوانین دست و پا گیر بتوانیم دیده بعضی از افراد را به نور دیدن خانواده هایشان روشن نمائیم

خوشبختانه مقام معظم رهبری با دیدی پدرانه ودلسوزانه سعی نموده تا با صدور احکام حکومتی مسیر زندگی و آسایش این افراد را در ایران تسریع نمایند .

 انشاءالله مسئولین هم کمی همت نمایند و به این امر سرعت ببخشند.

بسیار زیباست لحظه دیدار والدین با فرزندانشان و یا همسران با یکدیگر، به امید اینکه هر چه زودترمرزها لااقل در جهان اسلام مانند کشورهای اروپایی برچیده شوند و ویزا برای سفر در این کشور ها مانند دیگر کشورهای معتبر جهان فراهم آید.

یا حق

جعفر صابری