jafarsaberiمادر را ببین دخترش را بگیر!

مادر را ببین  دخترش را بگیر!

گاهی وقت ها مثال های ما دنیایی از اندرز و نصیحت در خود دارد که باید به قول همان قدیمی ها با آب طلا نوشت.

 از جمله همین مثال ساده که میگوید:

مادر را ببین دختر را بگیر!

چندی پیش دوستی  حدود ده شب با من تماس گرفت که میشه یک راهنمایی به ما کنی؟ و بعد گوشی را داد دست خانم که داستان رابطه دختر جوانشان را با آقایی همسن و سال خودش در دانشگاه برایم گفت داستان تکراری و شنیدنی که این روز ها کمتر خانواده ای با آن در گیر نیست!

چندی پیش دوستی تماس گرفت و بعد گفت میشه با همسرم  صحبت کنی؟

و بعد همسرش توضیح داد که دخترشان حدود دوسال است با پسر جوانی که هم کلاسی اش است دوست می باشد و بیشتر وقتها با هم بیرون میروند ولی تصمیم قطعی برای ازدواج دارند!

 بعد از شندیدن کلی صحبت های این بانوی محترم گفتم خوب باباش چی میگه؟

خانم آهی کشید و گفت :همین دیگه شما حالیش کنید که چیزی نگه!

گفتم :دوست دارید بعد از دو سال که فهمیده چیزی نگه؟

گفته نه خودم بهش گفتم !

 با خنده …عرض کردم :خانم یکی از نعمت های کرونا این بود که دیگر بچه ها به بهانه دانشگاه هر جایی که دوست داشتند نمی توانستند بروند  برای همین دست  ایشان  رو شده!

خودش هم خنده اش گرفت و گفت: خوب چکار کنیم شما بفرمائید؟

یه چیزهایی خدمتشان عرض کردم و بعد به دوستم گفتم : ناراحت نباش آن روز ها که مادرزنت یواشکی برای تو و دخترش قرار ملاقات میگذاشت یادت هست چقدر خوشحال میشدی و گل از گلت باز میشد! داداش مادر را ببین دختر را بگیر!

روی صحبتم این بار بیشتر با آقایان است که در انتخاب همسر کمی دقت نمایند و اگر هم  همسری انتخاب نمودند با درایت بیشتری به موضوعات زندگی توجه نمایند.

غالب ما مرد ها در زمان قبل از ازدواج حس خوبی داشتیم وقتی رفتاری را از مادر زنان مان می دیدیم و حس یاری آنها را می ستودیم بی خبر از اینکه این بی تفاوتی به نقش کار ساز پدر خانواده، در آینده گریبان گیر خودما ن نیز خواهد شد و بدون شک همسر ما نیز یک چیز هایی از مادر به ارث خواهد برد!

دوست عزیزی که تصمیم برای یک ازدواج خوب و ماندگار را داری شک نکن این گونه مادر زن ها در آینده خواسته و یا ناخواسته سعی میکنند به دخترشان یاد بدهند که بد نیست بعضی تصمیمات را به تنهایی بگیرند و عنان زندگی را شخصاً به دست بگیرند .

در چنین شرایطی این تو هستی که با کوهی از مشکلات و تنهایی رو برو میشوی و می بینی دروغ و دورویی در زندگیت رشد نموده ، یا باید خیلی چیز ها را نادیده بگیری یا برخورد کنی!متاسفانه باید بگویم این جنگ جز به شکست تو راهی نمی برد و تو بازنده خواهی بود!

چرا که شخصیت دختری که از کودکی با چنین مادری بزرگ شده و رفتارش را با بابا ی خود دیده  که چگونه او را نادیده میگیرد،نمی تواند تعغیر کند ! اگر بد بین نباشیم سخت می تواند تعغیر نماید!

نکته جالب این است که فکر نکنی چنین مادر هایی فقط روی دخترشان تاثر می گزارند که حتی فرزند پسر را نیز نابود میسازند و فردی سست انگیزه ، پرخاش گر ، مقرور ، بی تفاوت ، بی ادب و خلاصه یک چیزی درست میکنند که آدم انگشت به دهان می ماند!

برادر گرامی راه کار چیست؟

راه کار در نشست و گفت و گو است و ساعت ها تلاش ، اگر میشود یار بازی ، زمین بازی و حتی توپ بازی را باید عوض کرد از آن شهر بروی و یا محله گرچه این روز ها به لطف سیستم های ارتباطی این کار هم جواب مطلوب نمی دهد و اگر خانم خانه نخواهد با تو همراه شود کار با کرام الکاتبین است.

 اما اگر فر صت کردی با فرزندانت هم خلوت کن بد مادرشان را نگو چون بازنده میشوی اما  آز آنها بخواه که تحت تأثیر مطالب اطرافشان نباشند و روی خودشان بیشتر کار کنند و در ازدواج شان دقت کنند مادر را خوب ببینند دختر را بگیرند!

 همین

یا حق

 ارادتمند

 جعفر صابری