جعفر صابری خبر دانشگاه مجازی را اعلام نمود

مرکز آموزشی برای یاری به مهاجرین و پناهندگان در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه حتی فنی و حرفه ای بصورت کاملاً مجازی تاسیس شده است.

روی تصویر کلیک کنید:

 خبر تاسیس اولین مرکز مجازی آموزش در موسسه آشتی برای مهاجرین و پناهندگان