موضوعات مرتبط: تصویر

[ دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 17:14 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 17:13 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

دیدار با جناب آقای عبدل هادی حیدری و جناب علی شریفی و دکتر خالقی عصر روز شنبه 17اردیبهشت 1401

موضوعات مرتبط: تصویر

[ دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 17:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 17:11 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

موضوعات مرتبط: تصویر

[ دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 17:10 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

دیدار جعفر صابری با جناب آقای محمد رضا شاهجانی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو و پنج شهر تهران در رمضان 1401

موضوعات مرتبط: تصویر

[ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 21:35 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

جلسات کار گروه اشتغال  با دوستان افغانستانی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ ] [ 21:28 ] [ روابط عمومی دفتر آقای دکتر جعفر صابری ]

دیدار دکتر جعفر صابری با مهندس توانا و آقای نصیر احمد خان کوهبندی

موضوعات مرتبط: تصویر