کاساندان

چرا “کاساندان “پس از چاپ کتاب آتوسا برآن شدم تا برای کتابی که در دست داشتم نام جدید ی انتخاب کنم ابتدا نام اولین و مهمترین مقاله که باعث شده بود نوشتن این کتاب  را شروع کنم ،یعنی قورباغه ات را بساز برگزینم ،ولی بدیل اینکه کتابی با عنوان “قورباغه ات را قورت بده “ قبلاً به چاپ رسیده بود و همچنین بدلیل اینکه نام کتاب قبلی آتوسا به معنای قدرت و توانمندی از نام دختر کورش بزرگ و همسر داریوش اول  گرفته شده بود، این  کتاب را که حاوی مقالاتی با محتوای توانمندی و تقویت روح و جسم و جان می باشد را “کاساندان” یعنی  مادر آتوسا  همسر کورش بزرگ که  بر 28 کشور آسیایی در کنار همسرش حکمفرمایی می کرد بنهم ،تا شاید از این راه  به ارزش و جایگاه  بانوی ایرانی اشاره شده باشد و نامشان این گونه جاودانتر گردد و در نهایت به مقام زن ایرانی در حال حاضر اشاره شود  که تا چه اندازه بعنوان همسر و مادر می تواند در تربیت و توان مرد و خانواده کوشا باشد.

گفتنی است مورخ یونانی (گزنفون) از این بانو به نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است.

اگر منصف باشیم چنانچه به ارزش و مقام  دوشیزگان و بانوان توجه لازم شود نسلی سالم و سربلند خواهیم داشت و اگر بانویی دارای تحصیلات و کمالات گردد فرزندانی شایسته پرورش خواهد داد.

 پایان این مجموعه را که همزمان شد با  هفتم  آبان ماه 1398روز  گرامیداشت کورش کبیر ، تقدیم می کنم به تمام بانوان سرزمینم .

ارادتمند

 جعفر صابری