[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:12 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:10 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 19:9 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم بزرگداشت یعقوب لیث عصر یازدهم بهمن ماه

پیمان بزرگ نیا در مراسم یعقوب لیث

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

سخنان دکتر جعفر صابری در خصوص خود آزاری و غرور زیاد آدم ها و گزشت در زندگی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

میز خدمت روز پنج شنبه این هفته دوازدهم بهمن اه تقیم بسته های کمک به نیاز مندان در مسجد امیرالمومنین مرز داران

موضوعات مرتبط: گزارش

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 18:46 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مراسم جشن سده در عصر روز سه سنبه دهم دی ماه سالت فردوسی

روی تصاویر کلیک نمائید تا فیلم را ببینید

مراسم شاهنامه خوانی

موضوعات مرتبط: تصویر، گزارش

[ چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 0:4 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]
[ سه شنبه دهم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 17:10 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

قوانین معنوی بر خویشتن

قوانین معنوی بر خویشتن

به خودت اعلام کن نفرت را از دل بیرون کن و آنها که از تو نفرتی در دل دارند دل هایشان را شاد کن به خودت اعلام کن منشا رنج و
عذاب برای خود و دیگران نباش بنگر تا ببینی رنج و غصه دیگران محصول حرص و از و جاه طلبی تو نباشد

به به خودت اعلام کن تسلط نامیدی و غم است که در آدمی احساس بیهودگی و پوچی می آفریند. به خودت اعلام کن به دیگران از روی
دل مهر بورز آنان که آرام و با دیگران مهربانند به سهولت حقیقت را می یابند.

خودت اعلام کن هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم و یا به دیگران فخر و تکبر بورزیم

به خودت اعلام کن بیاموز اندیشیدن را بدون پریشانی و آشفتگی

به خودت اعلام کن هیچ شادی و لذتی بی آرامش دل ممکن نیست. کافی است که نام خدا را بر زبان آوری به

خودت اعلام کن نیرو و قدرت من هدیه ی من است از جانب خداوند برای خیر و خدمت آدمیان به خودت اعلام کن وقتی گله و شکایت
میکنی تحت نفوذ نفس هستی و در جهت نفس عمل میکنی

به خودت اعلام کن آدمیان همه از خوب و بد میتوانند برای ما مایه ی برکت و خیر شوند. اگر خوند سرمشق ما باشند و راهبر ما تا

بهشت و اگر بدند مایه ی عرت ما شوند و درهای دوزخ را بر ما ببندند.

به خودت اعلام کن خدایا مرا اسیر و شیفته ی خود کن تا از هر بند آزاد شوم

به خودت اعلام کن خوبی هر چند قطره ای باشد بر بدی هر چند دریایی باشد. غلبه خواهد کرد. زیرا خوبی از جنس وجود است

نور و بدی از جنس عدم است و ظلمت

به خودت اعلام کن هنگام رویارویی با مسائل زندگی به جای استفاده از قدرت و خشم از عشق استفاده کن

به خودت اعلام کن باید بخشش و دهندگی را نیاموزی بدون هیچگونه چشم داشتی و بدین گونه به گنجینه ی آسمان ها، حزانه ی

بیکران دست خواهی یافت.

به خودت اعلام کن ما باید بیاموزیم اگر ما را چیزی رسد ایثار کنیم و اگر برسد شکر کنیم و استغفار

به خودت اعلام کن در رنج مشکل ست شکست و سختی ها درس های بند و عبرت فراوان وجود دارد و هدفشان این است که

شخص را هدایت کنند. هوشیار باشو آنها را بیاب و نشانه ها را دریافت کن نشانه هایی که تو را به اصلاح نفس خودسازی

خودشناسی و خداشناسی فرا میخوانند.

به خودت اعلام کن من برای کسانی که خواسته یا ناخواسته آگاهانه یا ناآگاهانه طعنه رنج با ستمی را به من تحمیل میکنند هدایت میطلیم و
این قانونی است بر خویشتن

به خودت اعلام کن در هنگام فراوانی نعمت خداوند را شکر کن و اتفاق کن در هنگام فقر و نداری خداوند را شکر کن و استغفار کن

ه به خودت اعلام کن خدایا به فضل و کرم و رحمتت مرا ببخش و به من بیاموز تا بتوانم از خطاهای دیگران در گذرم و برای من

تفاوتی نکند که با من چگونه رفتار شده است و به من توانایی عطا فرما تا بتوانم توقعات و انتظاراتم را از دیگران کنار بگذارم.

به خودت اعلام کن خدایا مرا ببخش و به من بیاموز تا بتوانم با هوشیاری در لحظه ی حاضر مستقیما در ارتباط با تو آن وجود

متعاقل زندگی کنم و بتوانم دل را تماما به تو آن شعور متعال تسلیم کنم و تمام ارتباطاتم را با خویش حقیر قطع کنم.

موضوعات مرتبط: مطلب

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:53 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

انتخابات سال 1402

 

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:48 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار از موزه دکتر علی شریعتی

دکتر جعفر صابری در منزل دکتر علی شریعتی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:47 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

جشن سده

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم جشن سده 1402

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:45 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم تولد حضرت علی (ع)

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:44 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار و تقدیر از دکتر علی درویش خدمت گزار مردم و تلاشگر

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:43 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری در مراسم مولانا

حضور دکتر جعفر صابری در مراسم جشن مولا و مراسم مولانا شناسی

تولد همکار خوب موسسه سید حیدر موسوی

موضوعات مرتبط: تصویر

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:42 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری و دوستان

 

دیدار با شاعر معاصر کشور استاد محسن نیک

موضوعات مرتبط: تصویر، گزارش

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری و مهاجرین

 

جمعه ششم بهمن ماه سال جاری به مناسبت سالگرد تاراج و تخریب موسسه آشتی در سال 1387 جمعی از دوستان مهاجر افغانستانی برای ملاقات و دیدار با آقای دکتر جعفر صابری در منزل ایشان حاضر شدن و از مشکلات خود مانند اقامت ،تحصیل فرزندان و اشتغال و درمانشان صحبت نمودن همچنی از ورزش مهاجرین نیز صحبت شد .

موضوع دریافت نقدی از مهاجرین برای اقامت مشکل دیگر ایشان بود.

مهندس توانا نمایند ایشان در خصوص همکاری های مشترک فرهنگی طرح های را ارائه نمود .

آقایان میر احمدرضایی

عبدالله احمدی

گل زمان زینی

شرزمان زینی نجم الدین امیری

از جمله این حاضرین بودن

موضوعات مرتبط: گزارش

[ یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ ] [ 22:40 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

خیریه صالحان صادق

دوستی لطیفه ای را برایم تعریف کرد که شخصی نذر می کند با نمرات عالی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی قبول شود و مادر هفتاد سالش پیاده برود کربلا زیارت !

شاید اولش خند دار باشد ولی وقتی در جامعه نگاه میکنیم میبینیم کم نیستن آدم ها و یا مراکز خیریه ای که نظر میکنند به نیازمندان خدمت نمایند اما از جیب مردم عادی و با تماس گرفتن یا پیام دادن از مردم می خواهند تا در یک کار خیر شرکت نمایند و این گونه در ثواب نذر آنها شرکت نمایند طرف در شبکه های اجتماعی از خانواده یا شخص نیازمندی تصاویری را پخش میکند حتی نسخه های پزشک معالج را هم می گذارد نشان میدهد که صادق است نسخه های که متعلق به یک یا چند سال قبل هستند و اینگونه مردم دلسوز و انسان دوست را سرکار گذاشته حسابی را هم میدهد و با این فرمایش که کمیته امداد اما و یا بهزیستی کارشان درست نیست و خلاف میکنند اما ما درست هستیم و آنها به غزه و عراق کمک میکنند و ما به مردم خودمان انگیزه کمک رسانی را در دل ما چند برابر نموده جیبمان را خالی می نمایند کاری که در نوع خودش شایسته و زیبنده نیست.

بعضی ها هم از حد گذرانده و خانم های را استخدام میکنند تا با تلفن تماس بگیرن دو بعد از معرفی مراکز خیریه شان بگویند کودکی نیاز مند است یا زنی سرپرست خانواده است و خلاصه بیماری هست که نیاز به دارو دارد و صد البته هستند مراکز خیریه ای که کارشان واقعی است ولی هرگز بانوان محترم را استخدام میکنند تا با در دست داشتن قبض کمک کنار عابر بانک ها و یا سر چهارراه ها از مردم تقاضای کمک نقدی نمایند آن ها با رسید و معرفی نامه رسمی از خیریه خودشان!

بطور یقین استعلام اینگونه موارد کار سادهای نیست و شایسته هم نمی باشد اما خبر خوش اینکه هرگز مراکز نیکوکاری و خیریه اینگونه عمل نمی نمایند و برای نام های مبارکشان بسیار ارزش و اعتبار قائل هستند نامهای که با اسما الهی و یا اهل بیت مزین شده این ها اوام فریبی است و دور از اخلاق در حال حاضر یک سیستم یکپارچه تمام نیازمندان واقعی ر شناسایی و در اختیار مراکز رسمی خیریه قرار میدهد و ثبت اسناد نیز به شناسایی افراد کمک میکند شما می توانید برای شناسای فرد و یا افراد نیازمند به مراکز رسمی خیریه و یا نیکوکاری با نشانی و آدرس قانونی مراجعه نمایید و کمک های خود را به دست اهلش بسپارید .

این مرکز با در اختیار داشتن این شبکه اطلاع رسانی بلافاصله از واقعی بودن فرد نیازمند حتی مقدار کمک های دریافتیش شما را مطلع می سازند .

موسسه آشتی بیش از سی سال است که بخشی از خدمات بشردوستانه خود را در قالب و چهارچوب دولتی و قانونی به انجام میرساند با آخر تمام مجوز های لازم و لی تاکنون از این روشها بهره گیری نموده و امیدوار هستیم دوستان خیر و بزرگوار نیز بخصوص این روز های سرد زمستان و در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز به یاری هم نوعان خود بشتابند اما از راه درستش .

یا حق

جعفر صابری

1-این یک نام است و هیچ ربطی به هیچ مرکز و خیریه ای ندارد !

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ شنبه سی ام دی ۱۴۰۲ ] [ 17:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

احمد قوام و کاریست دیپلماسی برای نجات ایران بر اساس اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه ایران و شوروی

 

احمد قوام چگونه استانین را قریب داد؟

برداشتی از نوشته سید علی موجانی

 

بیش از نیم قرن گذشته و در زمانی نسبتاً دور حدود ۷۸ سال روندی مهم و بی نظیر اما کوتاه در تاریخ سیاست خارجی ایران رقم خورد آن زمان شخصیتی مثل قوام السلطنه به دلیل ویژگی های ذاتی و اشرافش بر مباحث سیاست بین الملل و اوضاع جنگ با علاقه شخصی و دسترسی هایی که در محافل درباری داشت روند مذاکرات طرف پیروز جنگ را دنبال می کرد. لمذا وقتی وی به مقام نخست وزیری که کفالت وزارت امور خارجه را نیز توامان بر عهده داشت رسید با آگاهی از این پاره اطلاعات آگاهانه در این موضوع ورود کرد.

موضوعات مرتبط: تصویر، مطلب
ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 22:15 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کارگروه ایران فرهنگی بنیادفرهود برگزار کرد:

گرامی‌داشت رودکی در نشست پاسداشت مشاهیر ماندگار

  • خبرنگار امرداد: بامداد رستگار
  • 1402-10-25
  • 12:32

ادب و هنر, رویداد

سلسله‌ نشست‌های ایران‌ فرهنگی (پاسداشت مشاهیر ماندگار) نشست دی‌ماه خود را به بزرگداشت رودکی (پدر شعر فارسی) ویژه کرد. این نشست با سخنرانی دکتر بهرام پروین گنابادی، دکتر نادر کریمیان سردشتی، استاد عبدالرحمان حسنی، دکتر علیقلی محمودی بختیاری، پروفسور داریوش فرهود و سپهر پورفولاد درباره‌ی زندگی و شعر رودکی، یکشنبه 24 دی‌ماه 1402 در کلینیک دکتر فرهود برگزار شد.

دبیری نشست را کیوان سالمی فیه و اجرای آن را مریم سراجیان بر دوش داشت.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 21:58 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کارگروه ایران فرهنگی بنیادفرهود برگزار کرد:

گرامی‌داشت رودکی در نشست پاسداشت مشاهیر ماندگار

  • خبرنگار امرداد: بامداد رستگار
  • 1402-10-25
  • 12:32

ادب و هنر, رویداد

سلسله‌ نشست‌های ایران‌ فرهنگی (پاسداشت مشاهیر ماندگار) نشست دی‌ماه خود را به بزرگداشت رودکی (پدر شعر فارسی) ویژه کرد. این نشست با سخنرانی دکتر بهرام پروین گنابادی، دکتر نادر کریمیان سردشتی، استاد عبدالرحمان حسنی، دکتر علیقلی محمودی بختیاری، پروفسور داریوش فرهود و سپهر پورفولاد درباره‌ی زندگی و شعر رودکی، یکشنبه 24 دی‌ماه 1402 در کلینیک دکتر فرهود برگزار شد.

دبیری نشست را کیوان سالمی فیه و اجرای آن را مریم سراجیان بر دوش داشت.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ ] [ 21:14 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

مداد تراش

 

قدیما برای تراشیدن مداد ها از همان قم تراش استفاده میکردن و با حساسیت زیادی آرام آرام از اطراف نک میزنن تا نک کمی پیدا میشد و برای همین عمر مداد ها بیشتر بود حواس ما هم به نک مداد ها مون بود!با آمدن مداد تراشهای مختلف بخصوص رومیزی کار ساده تر شد نوک مداد را میزاشتیم تو مداد تراش و تمام ،گاهی وقتها حتی متوجه نمیشدیم یکی دو بار نک می شکست و دوباره می تراشیدیم !بی خبر از قد مداد که کوتاه و کوتاه تر میشد!

نگو چرا بعضی ها کم میارن ،یه وقتایی ما آدما میشیم مداد تراش و از قد و قیافه و روح و روان طرف مقابل می تراشیم بعد هم میگیم دیدی کم آوردی دی نتونستی تو که مردش نبودی چرا ؟!

عزیزم جانم شلنگ آب را حتی اگر بکشه دویست و بیست لیتری هم باشه یه جای پر میشه ! و بد تر از همه اینه که این آدم دیگه آدم سابق نمیشه بدجوری حالش خراب میشه و سالها یا شاید تا آخر عمر نتواند به کسی اعتماد کنه و تو نابودش کردی حتی اگر بار ها وبار ها بگی ببخشید اون میبخشه اما نمیتونه فراموش کنه این رسم زندگی است!

همه چیز از زبان شروع میشه صد البته فقط زبان نیست گاهی زبان بدن و رفتار های ما چنان جراحتی بر پیکر طرف مقابل وارد میکنه که هرگز با هیچ درمانی بهبود حاصل نمیشه یه حرف نادرست یه ذهن غلط و از همه بدتر مادر همه اینها دروغ هرچی ساختیم را نابود میکنه دیگه نمیشه به این آدم هیچ جوری اعتماد کرد طرف صحبت من آن که نابودش کدی نیست خود تو هستی تو که باید بدانی تا آخر عمرت چه بخواهی چه نخواهی باید در انتظار تاوان این رفتارت باشی فکر نکن زدی و رفتی فکر نکن حقش بود به این فکر کن که دیر یا زود تو همین دنیا چنان تاوان رفتارت را خواهی دید که باورت هم نمی شه !

کاشکی مالی باشه یه جای خواندم کشاورزها یک دانه گندم می کارند و شاخه هفتاد تایی برداشت میکنند من میخوام بگم این جا همان جاست یک میکاری هفتاد تا برمیداری همچین که خودت هم نمیفهمی و ای کاش که میفهمیدی!

همین

یا حق

جعفر صابری

کسی که سنگدله شاید یه روزی مهربون بوده

شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده

هر اندازه که میجنگه بازم حس میکنه بس نیشت

مثل تبعیده تنهاییش که منتظر هیچکس نیست

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

اگه بیرحمه تو حرفاش اگه مه گیر و مرموزه

تو چشماش یه شبه تو شب یه جنگل داره میسوزه

بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه

اونقد بهش دروغ گفتن به عاشقانه بدبینه

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته سیاه و انتخاب کرده

شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید گذشته شو نبخشیده

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 18:1 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

من میخوامش!

با کمی شرم اما سبر و محکم در انتهای صحبت هایم پاسخم را فقط یک جمله گفت :من میخوامش!

سالهاست که این گونه جملات را از دها نفر شنیده ام من میخوامش ،من خوشبختش میکنم ،ما میتونیم به همه چی برسیم و … اما چند سال بعد حرفها و توهین ها و خلاصه جدایی ها !

تجربه به من نشان داده بیشتر اینگونه دوست داشتن ها بعد از مدتی به رابطه های سردی منجرب میشه و طرفین بیش از زمان دوست داشتن هایشان از هم متنفر میشوند و صحبت از فاصله های زیادشان با یک دیگر میکنند.

یک بار دیگر به دوست جوانم گفتم :

عالم عاشق ز عالم ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

طرفین بخصوص جوانان با تربیتی که در خانواده داشتن و همیشه به آنچه دوست داشتن رسیدن برایشان حذف رسیدن به دلدار است همین!

مثل یک تشنه که نیتش سیراب شدن است،مثل یک گرسنه که فقط می خواهد سیر شود،مثل یک ورزشکار که حدفش قهرمانی است و مثل یک کوهنورد که حدفش فتح قله است هرچه بلندتر بهتر هرچه دست نیافتنی تر عالی تر این همه ی هدف او است و در پایان او است که می ماند با یک شی بدست بدست آورده شده که دیگر هیچ ارش و جزابیتی برایش ندارد!

من میگویم: بیشتر ما به دنبال بدست آوردن هستیم که از دست بدهیم!

شایسته است پس از دست یافتن به خواسته هایشان یاد بگیرند که چگونه آن را حفظ نمایند ،با پذیرش و درک متقابل با صبرو حوصله نشان دادن بیشتر از گذشته !

دوست من آقا جان اگر تو عاشق خنده اش در جمع شوخ طبعی هایش اجتماعی بودنش و یا لباسها و آرایشش بودی حالا باید بدانی این همان خود اوست و تو میتوانی او را تغییر دهی و قرار هم نیست تغییری صورت گیرد تو مالک هیچ چیز او نیستی و همین طور خانم محترم شما نیز فراموش نکن این همان مردی بود که تو اینگونه عاشق دلبری هایش شدی و امروز نمی توانی به این رفتارش عکس العمل مخالف نشان دهی او این گونه است با رفتارش دلربایی میکند و هر زمان امکان دارد دل کس دیگری را ببرد !

خانم جوانی می گفت من فکر میکردم بعد از ازدواج می توانم او را تغییر بدهم !و مرد دیگری میگفت : او عاشق من بود گفتم شاید بخاطر من از کارهای گذشته دست بردارد!

دوستان نمیگویم نمیشود اما متاسفانه باید بگویم بسیار دشوار است …خیلی دشوار تا حد غیر ممکن !

حالا اگر میخواهید یا حق

جعفر صابری

و چه زیبا گاندی به عشقش مینویسد:

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.
تو ، نباید آن کسی باشی که من می خواهم ،
و من نباید آنکسی باشم که تو می خواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی

یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .

من باید بهترین خودم باشم برای تو

و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ….

خوب ِ من ، هنرِ عشق در پیوند تفاوت هاست

و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها …

تـمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند

که ، ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت .

انـدازه مـی گـیـری!
حسـاب و کـتـاب مـی کـنـی!
مقـایـسـه مـی کـنـی!
و خدا نـکـنـد حسـاب و کـتـابـت بـرسـد

بـه آنـجـا کـه زیـادتر دوستش داشته ای،

کـه زیـادتـر گذشـتـه ای،
که زیـادتـر بـخـشـیـده ای،
به قـدر یـک ذره،
یک ثانیه حتی!
درست از همانجاست که توقع آغاز می شود

و توقع آغاز همه ی رنج هاست ………

 

زندگی ست دیگر…
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ،
به این سالها که به سرعت برق گذشتند،
به جوانی که رفت،
میانسالی که می رود،
حواست باشد به کوتاهی زندگی،
به زمستانی که رفت ،
بهاری که دارد تمام می شود کم کم،
ریز ریز،
آرام آرام،
نم نمک…
زندگی به همین آسانی می گذرد.
ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد گاهی هم صاف است،
بدون ابر بدون بارندگی

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:59 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

کباب

یکی از لذت بخش ترین تصاویری هرگز از دیدنش سیر نمیشم شادی مردم بخصوص در رستورانها است می نشینند و در انتظار غذا هستند تا کارسون برایشان در سینی های بزرگ سرویس بیاورد و آنها با چشمانشان مسیر قرار دادن ظروف را دنبال میکنند بخصوص آقایان که می خواهند متمان شوند همچی خوب تقسیم می شود و از عزیزان به بهترین شکل ممکن پذیرای خواهند شد.

مرد چشمانش برق میزند خوشحال است و احساس غرور می کند،خدایا این حس زیبا را همیشه برای مردهای خانه حفظ کن و ای بانو بدان که این مرد برای لقمه لقمه های امروز تلاش کرده و از شادی تو فرزندانش شاد می شود خوشحال است که تو خوشحال هستی و لذت میبرد از لذت بردن شما او شاد است و خدا هم از این شادی شاد است !

صدای خنده بچه ها وقتی کباب می خورند و بعدش بطری نوشابه را سر میکشم زیباترین تصاویری است که لااقل در این روز ها ی سخت زندگی آدم های اطرافمان می توانیم ببینیم.

خدایا این تصاویر را بیشترو بیشتر نشانمان بده!

روز مرد پیشاپیش مبارک

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:57 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری روز زن

 

روزت مبارک بانو

سالهاست که به مناسبت روز مادر جشنی گرفته میشود و به همین بهانه خیلی ها به ساغ مادرشان میروند و لحظات شیرینی رغم میخورد .

گرچه احترام به والدین بخصوص مادر به روزی و ساعتی تعلق ندارد و آنا واقعی همواره باید به بزرگان خود اللخصوص پدر مادرش احترام بگذارد اما این روز هم بهانه خوبی است برای عرض ارادت و خدمت مادری که با هر بار زایمانش نیمی از وجود و جوانیش را در پیاله جانه فرزند میریزد تا جان بگیرد ،مادری که هرزمان احساس نماید فرزندش نیاز به یاری دارد از جانش نیز مایه میگذارد و صد البته این گونه مادران هستند که لایق تقدیر و تشکر میباشد نه متاسفانه مادرانی که این روز ها به سادگی تمام ارزش های مادرانه خود را فراموش کرده و بای ساعدت و خوشی خودشان راحت فرزندانشان را نادیده می گیرند مادری که با کمترین موضوعی ساز طلاق و جدای را مطرح مینماید و بی تفاوت به آینده فرزندش فقط برای خوشی و لذت بیشتر از همه چیز میگذرد .

متاسفانه این روز ها کم نیستند زنانی که با بی تفاوتی نسبت به ارزش واقعی خود و جایگاهشان به دلایلی مانند اشتغال تحصیل و یا مطالبی از ای دست ساز سازگاری را کوک میکنند و زندگی خودشان را ترک می نمایند صد البته تحصیل و کار هر دو می تواند نقطه رشد و فهم و درک اجتماعی هر فردی باشد اما به چه قیمتی و به چه منظوری راز خلقت انسان و جایگاه هر یک از زوجین مشخص است مرد ها با توجه به جایگاهشان اگر در انجام امور محوله کاستی نمایند ارکان خانواده متزلزل میشود و سختی کار بر دش بانوی خانه قرار میگیرد و اگر زن نیز به دنبال اموری که در درجه دوم و یا سوم بعد از همسری و مادری باشد بروند زندگی نابود میشود .

اگر خانم خانه تصمیم گرفته کار کند این تلاش بیشتر و همت بالا ترای را میطلبد و مرد نیز باید به همسرش کمک نماید تا او نیز بتواند رشد نماید اما هرگز پدر ای مادر و یا بالعکس مادر جای پدر را در تربیت و رشد فرزند می تواند به نان کامل کند.

خانواده نیاز به گذشت و همیاری دارد ،همسران باید متوجه شیطنت بعضی از اطرافیان خود باشند که گاه از روی حسادت با طرح موضوعات مختلف باعث دلگیر شدن یکی از طرفین می شوند و زندگی مشترک روز به روز رو به ناخشنودی میرود .

هر انسانی می تواند با کمی اندیشیدن و گذشت حتی خودش مشکلات بوجود آمده را به سادگی حل نماید این روز ها کمتر کسی هست که نداند باید چگونه با شریک زندگیش صحبت کند تنها انسانهای نابخرد و نادان روشهای مانند لجبازی را برمیگزینند توهین و بی احترامی راهی است بی بازگشت و هر یک از طرفین چنان چه این راه را بروند باید بدانند که حتی اگر عذرخواهی هم ناید باز زخم عاطفی کلامشان همیشه در دل طرف مقابل خواهد ماند .

امیدوارم با صبر و گذشت مادرانه گرامی هر تلخی شیرین شود و زندگی هیچ کودکی به خطر نیفتد روزت مبارک بانو!

یا حق

جعفر صابری

موضوعات مرتبط: سر مقاله

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 17:30 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

آریا رزم

 

اولین نشست کشوری مدیران سبک رزمی بین المللی آیا رزم عصر پنج شنبه هفتم دی ماه 1402 در فرهنگ سرای سعادت آباد با مدیریت دکتر احمدی برگزارشد.

در این نشست مهمانان ویژای نیز حضور داشتند.

موضوعات مرتبط: گزارش

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:11 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

 

دومین نشست میز خدمت در مسجد امیر المومنین (ع) مرزداران با حضور آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی و جهان پهلوان جانباز دکتر اکبر غلامی و آقای جعفر صابری پنج شنبه هفتم دی ماه برگزارشد

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:7 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دیدار از انجمن حمایت از کودکان کار

عصر روز چهار شنبه ششم دی ماه 1402 بازدید از انجمن حمایت از کودکان کار واقع در محله مولوی تهران

موضوعات مرتبط: گزارش

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:5 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

دکتر جعفر صابری در شب یلدا

 

دکتر جعفر صابری بادوستان در شب یلدار کافه رگبار

موضوعات مرتبط: تصویر

[ جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ ] [ 16:2 ] [ روابط عمومی دفتر آقای جعفر صابری ]

انجمن شاعران و هنر آۀموخته گان خود آموخته

دیدار دکتر جعفر صابری از نمایشگاه انجمن هنر مندان خود آموخته دی ماه 1402

حضور جناب آقای پروفسور حسن عشایری در نمایشگاه هنرمندان خود آموخته به همراه بانو دکتر شیوا دولت آبادی

نظر بدهيد

دکتر جعفر صابری و زندگی امروزی

خبرنگاران | جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ | 14:57

 

رودکی در انجمن شاعران خود آموخته

 

مهندس علی عزتی در مراسم رودکی انجمن شاعران خود آموخته

حضور پروفسور حسن عشایری و بانو دکتر شیوا دولت آبادی به همراه دکتر جعفر صابری در مراسم