[ چهارشنبه هفتم مهر ۱۴۰۰ ] [ 14:26 ] [ خبرنگاران ]

نظر بدهید ]

دارالفنون

صبح روز اول مهر 1400 در مدرسه تاریخی دارالفنون 

تقدیر از جناب مهندس ابوطالب دور اندیش  دانش آموخته دارالفنون

جناب مهندس حسین صادقی مدیر مدرسه ماندگار هنرسرای فنی بهبهانی

جناب آقای مهندس اصغر هدائی و ریاست مهحترم هنرستان ماندگار فنی تهران

و خبر تاسیس اولین مرکز مجازی آموزش در موسسه آشتی برای مهاجرین و پناهندگان