حیوانات خانگی

انسان ها جهت  علاقه شان برای  کمک به موجودات دیگر تمایل داریم تا لعقل  یک حیوان خانگی مانند سگ یا گربه را چرا در خانه نگه دارند.

بماند که بعضی ها به دلایلی از جمله چشم و هم چشمی اقدام به نگهداری موجودات مختلف دیگری   که در طبیعت هم بسیار به سختی زندگی می کنند می نماید، نفس قضیه شاید شایسته باشد چرا که بشر از دیرباز با حیوانات چون سگ و گربه یا بعضی پرندگان و حتی گوسفندان و گاوها زندگی مشترکی داشته و دارد اما هرگز شایسته نبوده و نیست که این موجودات که گاه بسیارهم برای ما مفید بوده اند را با تصمیماتی که یک طرفه میگیریم به خطر بیندازیم برای نمونه تصمیم میگیریم که این موجودات را عقیم نمایید و یا اینکه ساعت خاصی را برای گرداندن شان در طبیعت در نظر میگیریم ،یا ساعت ها به دلیل مشکلات شخصی آنها را در فضای مسدود نگهداری میکنیم بی شک آزاری که اینگونه ما در حق این حیوانات انجام می دهیم چندین برابر بیشتر از از لطف و محبتی است که نسبت به آنها داشته و یا داریم .

حیوانات زبان بسته گاهی وقتها شاهد رفتارها و گفتار هایی از ما هستند که به هیچ عنوان شایسته نیست!

اینکه به دلایل مختلف حیوانات خانگی ناقل بیماری های مختلفی هستند خود جای بحث و گفتگو دارد اما بد نیست بدانیم حضور در طبیعت برای این حیوانات در حالت طبیعی بسیار مفید است آنها می توانند به راحتی بیماریهای خود را در طبیعت درمان نماید در صورتی که فضاهای آپارتمانی هرگز امکانات و شرایط کافی را برای بهبود و درمان این حیوانات  را ندارند .

دارو های دامپزشکان به جز هزینه های سنگین شان به لحاظ بیولوژیکی در وجود این حیوانات فعل و انفعالاتی را به وجود می‌آورد که در حالت طبیعی اساساً نیازی به  آنها نیست و چه بسا بسیاری هم آسیب به وجود آنها وارد می سازد.

شرکت های بزرگ دارویی و سازندگان  وسایل و لوازم برای حیوانات خانگی با انواع اقسام تبلیغات سعی دارند تا به توسعه و پایداری این صنعت کمک نمایند صنعتی که مانند صنعت اسلحه سازی بسیار پرسود می باشد.

بهترین راهی که امکان دارد برای کمک به حیوانات قرار دادن آنها در طبیعت و کمک به زندگی طبیعی شان است به طبیعت آسیب نرسانیم و شرایط زندگی حیوانات دیگر را دشوار نسازیم حفظ محیط زیست مهم ترین کاری است که نه تنها برای حیوانات بلکه باید در حق خود نیز لحاظ کنید.

جعفر صابری