تو ضیحات محمد یوسف صابری در خصوص جای خالی سینمای کودک و برنامه های تلوزیون و همچنین دلیل بلوغ زودرس …در صورت تمایل می توانید با 09121199415 و یا 02144608672 تماس بگیرید!