اهرم

جعفر صابری

همه ی ما در همان سالهای اول کودکی درکتاب های درسی یاد میگیریم وسیله ای به نام اهرم وجود دارد برای بلند کردن اجسام سنگین و این مطلب گفتار پدری است به فرزندش که بد نسیت برای فرزندانمان ارسال کنیم تا بدانند چه نیروی قوی در اختیارشان هست:

فرزندم اگر میخواهی موفق بشوی باید به راهنمایی های  یک مربی ، معلم در زندگی گوش بدهی! من پدر تو هستم بدون شک بهترین آرزوها را برای موفقیت تو دارم.

مسئولیت پذیری از اهم واجبات است !تو فرزند  خوبی هستی و من هم به تو و ادب تو افتخار میکنم!

اما بدان برای بلند کردن یک سنگ بزرگ گاه تمام نیروی انسان هم کافی نخواهد بود.

پدر ، مادر ، معلم وحتی  یک دوست خوب و با تجربه میتواند نقش اهرم را برای بلند کردن سنگ ها و مشکلات زندگی داشته باشند . وقتیکه اهرم را زیر آن سنگ بزرگ بگذاری با یک فشار ساده آن سنگ به راحتی بلند میشود.

حالا اگر آن اهرم هر چقدر بلند تر باشد سنگ راحت تر بلند میشود . نکته جالب اینکه هرچه تکیه گاه به سنگ نزدیک تر باشد این سنگ بزرگ راحت تر بلند میشود.

عزیزم اهرم پدر یا مادر تو هستند که طول عمرشان تجربه و توانشان است!هر چه بلندتر بزرگتر با تجربه تر خواهند بود و بسیار قویتر و اما هر چه به تو نزدیک تر قویتر برای بلند کردن سنگ های زندگی و مشکلات پیش روی تو هستند.

امیدوارم متوجه شوی ما والدین اهرمی در اختیار تو هستیم ،تو میتوانی به درستی برای حل مشکلات زندگی از ما و تجربه های ما بهره بگیری با       نا دیده گرفتن این اهرم و تجربه  ها یشان باید فشار زیادی به خودت وارد کنی تا بتوانی بر سختی های زندگی غلبه نمایی.

مسئولیت پذیر باش و از تجربیات ما برای پیشرفت بهتر استفاده کن !  فرزندم  گاهی  تصاویر اطرافت آن گونه که  تو فکر میکنی نیست!

من برایت بهترین ها را آرزو میکنم و برنامه ها برایت  دارم ، وقتی کاری را می‌گویم درست انجام بده تا بیش از گذشته به تو افتخار کنم.

همه ی ما با اهرم آشنا هستیم ولی  گاه باور نداریم که والدین  ما میتوانند اهرم های قوی برای حل مشکلاتمان باشند وکافیست با آنها مشورط کنیم و باور داشته باشیم آنها انسانهای باتجربه ای هستند.

 یا حق

 جعفر صابری