برای اولین  بار در ایران

بخوانید و دیده شوید

از 7 تا 70 سال

جایی برای رشد و موفقیت

 گویندگی ،بازیگری و خوانندگی

اگر هنری دارید که قابلیت دیدن دارد

و اگر می خواهید نوشته هایتان شنیده و خوانده شود

با ما تماس بگیرید

 09120269273